6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Vacation Konu Anlatımı ve Kelime Listesi

6. Sınıf 6. Ünite Vacation
Kelime Listesi
go on holiday: tatile gitmek
feel: hissetmek
look at: bakmak
guess: tahmin etmek
want to see: görmeyi istemek
climb mountains: dağlara tırmanmak
cook meals: yemek pişirmek
play fun games: eğlenceli oyunlar oynamak
cycle: bisiklet sürmek
pick berries: böğürtlen toplamak
stay in a tent: çadırda kalmak
learn skiing: karda kaymayı öğrenmek
visit museums: müzeleri ziyaret etmek
watch films: filmler izlemek
pick flowers: çiçekler toplamak
learn diving: denizde dalış yapmayı öğrenmek
go there: oraya gitmek
go to the seaside: deniz kenarına gitmek
learn swimming: yüzmeyi öğrenmek
understand: anlamak
stay at a hotel: otelde kalmak
go ice-skating: buz pateni yapmak
go snowboarding: karda kaymaya gitmek
walk in the snowy forest: karlı ormanda yürümek
have a picnic: piknik yapmak
have a great time: harika vakit geçirmek
come back from..: bir yerden geri gelmek
get on: bir araca binmek
go sightseeing tour: şehit turuna gitmek
walk on the sand: kumda yürümek
visit art galleries: sanat galerilerini gezmek
go sailing: yelkenlli ile denizde gezmek
enjoy holiday: tatilden zevk almak
great: harika
different: farklı
amazing: inanılmaz
interesting: ilginç
fun: eğlenceli
fine: iyi
fantastic: fantastik
comfortable: rahat
cold: soğuk
at home: evde
on the farm: çiftlikte
on the scout camp: kampta
by the seaside: deniz kenarında
in the mountains: dağlarda
in a hut: kulübede
in a tent: çadırda
at a winter sport centre: kış sporu merkezinde
in a big crowded city: kalabalık şehirde
last weekend/holiday: geçen hafta sonu/tatili

 

Konu Anlatımı

Bu ünitede geçmiş zaman anlamı veren cümleler karşımıza çıkmaktadır. Bir olaya veya duruma geçmiş zaman anlamı vermek için bazı yardımcılara ihtiyacımız vardır. Bunlar “did, didn’t, was, wasn’t, were, weren’t” gibi yardımcılardır. Bunlar cümlenin geçmiş zamanda olduğunu bize gösterir. Ayrıyetten kullandığımız fiiller de (iş bildiren kelimeler) değişikliğe uğrar ve geçmiş zaman anlamı kazanır.

“I go.” > “Ben giderim.” cümlesini geçmiş zamanda yapmak istersek “I went.” > “Ben gittim.” deriz.

“Do you go?” > “Sen gider misin?” cümlesini geçmiş zamanda yapmak istersek “Did you go?” > “Sen gittin mi?” deriz.

“I don’t go.” > “Ben gitmem.” cümlesini geçmiş zamanda yapmak istersek “I didn’t go.” > “Ben gitmedim.” deriz.

“I am fine.” > “Ben iyiyim.” cümlesini geçmiş zamanda yapmak istersek “I was fine.”> “Ben iyiydim.” deriz.
“I am not fine.” > “Ben iyi değilim.” cümlesini geçmiş zamanda yapmak istersek “I wasn’t fine. > “Ben iyi değilim.” deriz.

DEĞİŞEN KELİMELERDEN BAZILARI
ŞİMDİKİ ZAMAN ANLAMINDA
am-is
are
cook
do
go
visit
feel
pick
come
enjoy
have
stay
walk
play
learn
GEÇMİŞ ZAMAN ANLAMINDA
was
were
cooked
did
went
visited
felt
picked
came
enjoyed
had
stayed
walked
played
learned

Kalın yazılmış cümle kalıpları sabit kalıplardır. Bu cümleleri kalıp halinde yani bir bütün halinde çalışmanız gerekmektedir. Parçalara bölerek çalışır anlamaya çalışırsanız cümle kurmada zorluk çekebilirsiniz. Kırmızı ile yazılanlar ise verilen cevaba göre değişen cevaplardır. Kırmızı ile yazılan yere siz nasıl cevap vermek istiyorsanız o şekilde tamamlayarak cümle kurabilirsiniz.

1- Where do you go..? (Nereye gidersin..?)

A: Where do you  go on holiday? (Tatilde genellikle nereye gidersin?)
B: I  go camping near the seaside. (Ben genellikle deniz kenarında kampa giderim.)


2- What do you do..? (Sen ne yaparsın..?)

A: What do you do at a winter sport centre? (Sen kış sporları merkezinde ne yaparsın?)
B: I stay at a hotel. I go skiing and snowboarding. (Ben otelde kalırım. Kaymaya ve snowboard yapmaya giderim.)


3- Would you like to …? (Sen…ister misin?)

A: Would you like to go camping? (Kampa gitmek ister misin?)
B: It’s fantastic. I’d like to go seaside for  camping. I’d like to stay in a tent. (Bu muhteşem. Deniz kenarında kampa gitmeyi isterim.)


4- How was your holiday? (Tatilin nasıldı?)

A: How was your summer holiday? (Yaz tatilin nasıldı?)
B: It was great.  I stayed in a hut. (Harikaydı. Kulübede kaldım.)


5- Where were you? (Sen neredeydin?)

A: Where were you on your last summer holiday? (Geçen yaz tatilinde neredeydin?)
B: I was in Antalya, Olympos.  I had a great time in the forest. (Antalya Olimpus’taydım. Ormanda harika vakit geçirdim.)


6- It was… (O…idi.)

Geçmiş zamanda bir olaydan bir nesneden bahsederken, kısacası “it” ile ifade edebileceğimiz bir durumdan bahsederken “it was…” ile cümleye başlarız.

Mesela “O iyiydi.” derken geçmiş zamanda iyi olan bir şeyden bahsetmiş oluyoruz.

It was good. (O iyiydi.)


7- I was…We were… (Ben…idim. Biz…idik.)

Geçmiş zamandan “Ben-biz” gibi kişilerin ne olduğu, nerede olduğu şeylerden bahsederken “I was” “We were” ile cümleye başlarız.

Mesela “Ben tatildeydim.” derken;

I was on holiday.

Mesela “Biz  iyiydik” derken;

We were fine.


8- Where did you …?

A: Where did you go last winter? (Geçen kış nereye gittin?)
B: I went to Erzurum. I went skiing and snowboarding. (Erzurum’a gittim. Kaymaya ve snowboard yapmaya gittim.)
9- What did you do…?

A: What did you do in the mountains? (Dağlarda ne yaptın?)
B: I walked in the snowy forest and picked wood. (Karlı ormanda yürüdüm ve odun topladım.)


10-Did you..? (Y/N) (Bir şeyi yapıp yapmadığını sormak)

Did you go to a hotel last summer? (Geçen yaz otele gittin mi?)

Yes, I did. (Evet, gittim.)
No, I didn’t. (Hayır, gitmedim.)


11- When did you..?

A: When did you visit art galleries? (Sanat galerilerini ne zaman ziyaret ettin?)
B: I visited them last month. (Onları geçen ay ziyaret ettim.)

 

 

….

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.