Articles Nedir? (a-an-the)

 

“Articles” dediğimiz yapılar kelimenin belirleyici özelliğini oluşturur.  Herhangi bir nesneden bahsederken “a-an” kullanırız, belirli bir nesneden bahsederken “the” kullanırız. Detaylı anlatımına geçelim.

INDEFINITE ARTICLE 
(Belirsiz Artikel) A-AN

Belirsiz artikeller a ve an olmak üzere iki artikelden oluşur. İkisi arasındaki fark kelimelerin baş harfleri ile alakalı bir durumdur. Kelimelerin baş harfini hangi ses ile okuyoruz ona bakıyoruz ve ona göre a veya an kullanıyoruz. Şimdi kuralları inceleyelim.

“a” sessiz bir harf ile başlayan veya sesli bir harf ile başladığı halde sessiz okunan bir kelimenin önüne gelir.

Sessiz bir harf ile başlayan kelime:

a child , a dog

Sessiz okunan bir kelime:

university u > (y) ile okunur.

“an” sesli bir harf ile başlayan veya “h” ile başlayıp sesli okunan kelimelerin başına gelir.

Sesli bir harf ile okunan kelime:

(a,e,i,o,u)an egg, an onion

“h” ile başlayan ama sesli okunan kelime:

an hour

EK BİLGİ:  Sesli okunan kısaltmaların başına da “an” gelir.

an MP3 player

NEDEN “A” ve “AN” ARTİKELLERİNİ KULLANIRIZ? Why do we use a-an?

KULLANIM:
“a” ve “an”  belirsiz olan, belli olmayan, açık ve belli bir duruma işaret etmeyen kelimelerle kullanılır.“a” ve “an” genel durumlardan bahsedilirken kullanılır.

ÖRNEKLERLE a-an KULLANIMI:

-Sayılabilen bir kelimeden önce gelir.

“ an  apple, a car”

– İlk kez o nesne veya varlıktan bahsedildiğinde kullanılır.

“I need a pen.”

– Belli bir kişi veya nesne değil de genel bir durumu belirttiğinde kullanılır.

“ A dolphin is a friendly animal.

AÇIKLAMALI ÖRNEK:

“Benim bir arabaya ihtiyacım var.” örneğini inceleyelim.Burada nesnemiz bahsettiğimiz şey “ARABA” dır.-Araba sayılabilen bir kelimedir.
– Ayrıca arabadan konuşmamızda ilk defa bahsediyoruz.
-Ve belli bir arabadan bahsetmiyoruz sadece genel olarak “bir araba”dan bahsediyoruz. Ortada alınacak gözle görülecek bir araba yok.

O yüzden genel bir şeyden bahsettiğimiz için “I need a car.” deriz.

DETAYLI ANLATIM:

– Tekil olan sayılabilen belli bir sınıfa, gruba, türe vurgu yapan kelimelerin önüne “a-an” gelir.

A baby needs care.(“Bir bebeğin bakıma ihtiyacı vardır.” derken bebeklerin bakıma ihtiyacı olduğundan bahsederiz yani “All babies need care.”=”Bütün bebeklerin bakıma ihtiyacı var.” demek isteriz.)

– Mesleklerden önce ve birleşik kelimelerden a-an önce gelir.

Meslek: a teacher, a doctor, an actor

Birleşik kelime: an earthquake, an interview

-Miktar belirten  ölçülerden önce kullanılır.

a couple (bir çift), a dozen (bir düzine)

-Bazı sayılardan önce gelir.

a hundred (yüz), a thousand (bin)

– “half” (yarım) kelimesi ile kullanımı

1,5 kg >> a kilo and a half
0,5 kg>> half a kilo

a + half + isim >> a half holiday (yarı tatil, a half portion (yarım porsiyon)

– Fiyat, hız, oran belirtirken (a-an > per)

10 TL a kilo (kilosu 10 lira), 5 TL a dozen (düzinesi 5 lira), four times a day (günde 4 kez)

-Abartılı söyleyişlerde:

What a wonderful place! (Ne kadar harika bir yer.)

KULLANIM DIŞI OLAN YERLER A-AN KULLANILMAYAN DURUMLAR NELERDİR? 

-Çoğul olan kelimelerden önce kullanılmaz.

a student >>  a  students

Bir, iki, üç diye adet, küme veya grup olarak sayılamayan kelimelerden önce gelmez.

a cup of tea >> a tea (Bir çay diyemeyiz, bir fincan çay diyebiliriz.)

-Öğünlerden önce gelmez.

I have breakfast. >> I have a breakfast.

DİPNOT: I have a good breakfast. (Öğünden önce sıfat varsa “a” kullanılır.) veya özel bir yemekten bahsediyorsak:

They are invited to a dinner. (Bir yemeğe davetliler.)

INDEFINITE ARTICLES (Belirli Artikel) “THE”

Tekil ve çoğul kelimelerden önce kullanılabilir.

the dog , the dogs

KULLANIM:

– Türünün tek örneği olan nesneler için kullanılır.

the earth, the sky, the sea, the stars, the equator

– Herhangi bir şeyden ikinci kez bahsedildiğinde kullanılır. İlk bahsedildiğinde bilinmeyen bir şey için a-an kullanabiliriz, fakat ikinci kez bundan bahsediyorsak artık o bellidir ve “the” kullanabiliriz.

I bought  a house. The house is very beautiful. (Bir ev aldım. Ev çok güzel.)

-Bahsedilen durumun arkasından açıklaması da yapılıyorsa “the” kullanılır.

the bag that I lost (kaybettiğim çanta)
the child who is clever (akıllı olan çocuk)

-Bahsedilen şey gözle görülür bir şey ise:

Can you pass the salt?  (Tuzluğu uzatabilir misin?)

-“Superlative olan”, “first-second vb.”, “only” kelimelerinden önce kullanılır.

the best day (en iyi gün)
the first word (ilk kelime)
the only way (tek yol)

– Belli bir grubu, türü temsil eden kelimelerin başına gelir.

the + tekil isim: the woman in social life (sosyal hayatta kadın)

DİPNOT: insanoğlu anlamında kullanılan “man” kelimesinden önce “the” kullanılmaz.

-the + sıfat şeklinde belli bir sınıftan bahsetmek için kullanabiliriz.

the young (gençler)
the old (yaşlılar)
The old deserves respect. (Yaşlılar saygıyı hak eder.)
The old is like a child. (Yaşlılar çocuk gibidir.)

-Deniz, nehir, sıradağlar, adalar, çoğul isim olan ülke isimleri, çöller ve bölgelerden önce “the” gelir.

the Alps, the Netherlands, the Sahara

-noun + of+ noun gibi kalıplardan önce “the” kullanılır.

the United States of America

KULLANIM DIŞI OLAN YERLER “THE” KULLANILMAYAN DURUMLAR NELERDİR? 

-Soyut kelimelerden önce gelmez.

death

-Oyun isimlerinden önce gelmez.

golf, tenis

-Bazı yer, mekân belirten kelimelerden önce kullanılmaz. Bu kelimeler; home, bed, church, court, hospital, prison, school, college, university. Eğer bu yerlere amaçları doğrultusunda o işi yapmak için gidiyorsak “the” kullanmayız.

HOME:

-“home” kelimesini tek başına kullandığımızda, öncesinde ve sonrasında kelimeye bağlı bir kelime olmadığı zaman “the” kullanılmaz.

They are at home.(Evdeler.)
They are at the home of Jane. (Jane’in evindeler.) (ev kelimesine bağlı bir kelime var)

-“home” kelimesini yer-yön belirtmek için kullandığımızda “the” kullanmayız.

They went home. (Eve gittiler.)
They arrived home.(Eve vardılar.)

Bed, church, court, hospital, prison, school, college, university:

Eğer bahsedilen yer amacına uygun bir şekilde kullanılıyorsa “the” almaz.

Bahsedilen  yere amacına uygun bir şekilde gidiyorsak “the” kullanmayız. Okula okumak için, hastaneye tedavi olmak için gidiyorsak mesela school ve hospital kelimeleri “the” almaz.

Sadece ziyaret amaçlı veya başka bir şey için oraya gidiyorsak “the” kullanırız.

I go to school everyday. I am a student. (Okula hergün giderim. Ben öğrenciyim.) (Okula okumak amacı ile gidiyorsa “the” kullanmayız.)

My mother will visit to the school to speak with my teacher. (Annem öğretmenimle konuşmak için okula gelecek.) (Okula okumak amacı değilde ziyaret amaçlı gidiliyorsa “the” kullanırız.)

SEA: Yolcu, denizci olarak denizde bulunuyorsak “the” kullanılmaz.

Sailors have a hard life on sea.(Denizcilerin denizde zor bir hayatı vardır.)

Bunların dışında “sea” kelimesi ile “the” kullanırız.

I live by the sea. (Deniz kenarında yaşarım.)
I go to the sea side. (Deniz kenarına giderim.)


Artciles Test Çöz


 

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.