3. Sınıf İngilizce 1. Ünite Wheel of Fortune Konu Anlatımı ve Kelime Listesi

3. Sınıf İngilizce 1. Ünite Wheel of Fortune

Kelime Listesi

answer: cevap vermek
ask: soru sormak
look: bakmak
spell: hecelemek
spin: döndürmek
start: başlamak
stop: durdurmak
wait: beklemek
win: kazanamak
orange: turuncu
pink: pembe
purple: mor
red: kırmızı
blue: mavi
yellow: sarı
black: siyah
green: yeşil
white: beyaz
gray: gri
brown: kahverengi
hide and seek: saklambaç
hopscotch: seksek
tic-tac-toe: sos oyunu
marbles: misket
chicken: tavuk
cow: inek
bear: ayı
eleven: 11
twelve: 12
thirteen: 13
fourteen: 14
fifteen: 15
sixteen: 16
seventeen: 17
eighteen: 18
nineteen: 19
twenty: 20
banana: muz
peach: şeftali
watermelon: karpuz
lemon: limon
orange: portakal
apple: elma
letter: harf
wheel: çark
board: yazı tahtası
pencil: kurşun kalem
book: kitap
desk: okul masası
bag: torba, çanta
scissors: makas
crayons: pastel boya
SENTENCES (Cümleler)
What is this? Bu nedir?
How many chickens are there? Orada kaç tane tavuk var?
What colour is this book? Bu kitap ne renk?
Can I say it? Söyleyebilir miyim?
Can I answer it? Cevaplayabilir miyim?
Are you ready? Hazır mısın?
Yes, I am. Evet, öyleyim.
Say it again. Tekrar söyle.
Say that again please. Tekrar söyle lütfen.
I can do it! Yapabilirim!
INSTRUCTION WORDS (Başlıklarda geçen kelimeler)point: işaret etmek
say: söylemeklisten: dinlemek
put a tick: işaret koymak
look: bakmak
match: eşleştirmek
chant: şarkıya katılmak
draw: çizmek
complete: tamamlamak
sing: şarkı söylemek
mime: taklit etmek
guess: tahmin etmek
colour: renklendirmek
circle: daire içine almak
order: sıraya dizmek
number: numaralamak

(Çarkıfelek)

game-wheel-of-fortune-casino-roulette-vector-illustration-aighgw-clipart

A:Let’s spin the wheel of fortune. : (Hadi çarkıfeleği çevirelim.)

images

A:What is this? : (Bu nedir?)
B:It is twelve. : (O oniki.)

letters

A:Can you spell twelve? Spell it! :  (Onikiyi heceleyebilir misin? Hecele.)
B: I can spell it! T-w-e-l-v-e : (Heceleyebilirim. ti-dabulu-i-el-vi-i)

banana

A: What colour is a banana? : (Muz ne renktir?)
B: It is yellow. : (O sarıdır.)

heap-apples-12777239

A: How many apples are there? : (Kaç tane elma var?)
B: There are twelve apples. : (Oniki tane elma var.)
A: Count, again! : (Tekrar say.)
B: 1,2…13! There are thirteen apples. : (1,2,..13! 13 yane elma var.)


Let’s : Hadi..

Birşeyler yapmaya davet ederken, karşımızdakini teşvik ederken “let’s” kullanırız.

“HADİ YAPALIM!” >> “LET’S DO IT.”

1efe088313941b32a02fbd051b63efccA: Let’s count the peaches. : (Hadi şeftalileri sayalım.)
How many peaches are there? : (Kaç tane şeftali var?)
B: There are fifteen peaches. : (Onbeş tane şeftali var.)

Let’s ile ilgili örnek cümleler.

Let’s ask. : Hadi soralım.
Let’s answer. : Hadi cevaplayalım.
Let’s spin. : Hadi çevirelim.
Let’s spin the wheel of fortune.: Hadi çarkıfeleği çevirelim.

A: What color is a peach? : (Şeftali ne renktir?)
B: A peach is orange. : (Şeftali turuncudur.)


Talimat verme, Komut verme, Emir verme (Imperatives)

Sadece yapılmasını istediğimiz şeyi kelime olarak söylersek talimat vermiş oluruz. Bir şeyin yapılmasını istediğimizi söylemiş oluruz.

“answer” cevaplamak demektir. Sadece “ANSWER” dersek “CEVAPLA” demiş oluruz.

ANSWER. > CEVAPLA.

“look” bakmak demektir. Sadece “LOOK” dersek “BAK” demiş oluruz.

Talimat vermekle ilgili örnek cümleler:

Ask.: Sor.
Stop and wait.: Dur ve bekle.
Spell it.: Onu hecele.
Start and win.: Başla ve kazan.
Look and spell.: Bak ve hecele.


What colour…?

“what colour..” ne renk anlamına gelir. Bir eşyanın bir nesnenin ne renk olduğunu sorarken “what colour..” şeklinde soru sorarız.

“WHAT COLOUR IS THE BOOK?” >> “KİTAP NE RENK?”

red-bookA: What colour is the book? : (Kitap ne renk?)
B: It is red. : (O kırmızı.)

“What colour” ile ilgili örnek cümleler:

A:What colour is a watermelon? : (Karpuz ne renktir?)
B:It is green and red. : (O yeşil ve kırmızıdır.)

A: What colour is a lemon? : (Limon ne renktir?)
B: It is yellow. : (O sarıdır.)


How many..?

“how many” sorusu ile “kaç tane” sorusunu sorarız. Sayısını sorduğumuz nesneyi “how many” sorusundan sonra kullanırız. “how many + nesne + are there?” şeklinde cümle kurarız.

“HOW MANY ERASERS ARE THERE?” >> KAÇ TANE SİLGİ VAR?

“THERE ARE SIXTEEN ERASERS.” >> 16 TANE SİLGİ VAR.

desks

A: How many desks are there ? : Kaç tane sıra var?
B: There are seventeen desks. : Onyedi tane sıra var.

“How many” ile ilgili örnek cümleler:

How many letters are there? : Kaç tane harf var?
There are eleven letters.: Onbir tane harf var.

How many cows are there?: Kaç tane inek var?
There are nineteen cows.: Ondokuz tane inek var.


Can I..?

Yapabileceğimiz şeylerden bahsederken “can” kullanırız. “sorabilir miyim” “cevaplayabilir miyim” gibi.

quesstionA: Can I ask a question? : Soru sorabilir miyim?
B: I can answer it. : Cevap verebilirim.

“Can” ile ilgili örnek cümleler:

Can you spell? : Heceleyebilir misin?
Can I spell it? : Heceleyebilir miyim?
Can I start? : Başlayabilir miyim?
Can I look? : Bakabilir miyim?
Can I wait?: Bekleyebilir miyim?

I can win. : Kazanabilirim.
I can spell. : Heceleyebilirim.
I can spin it: Döndürebilirim.


3. Sınıf İngilizce 1. Ünite Alıştırmalar

1. Let’s ___ the wheel of fortune.game-wheel-of-fortune-casino-roulette-vector-illustration-aighgw-clipart a) spell
b) spin
c) start
d) wait
6- What colour is a peach?1efe088313941b32a02fbd051b63efcc
a) It is orange.
b) It is brown.
c) It is purple.
d) It is pink.
2- What is this? red-book
a) a book
b) an apple
c) a pencil
d) an orange
7-  Can you ___ it?spell
a) answer
b) start
c) stop
d) spell
3- What colour is a banana?
a) It is green.banana
b) It is red.
c) It is yellow.
d) It is blue.
8- How many cows are there?images
a) twelve
b) eleven
c) fifteen
d) nineteen
4- Let’s play ____.hide
a) hopscotch
b) tic-tac-toe
c) marbles
d) hide and seek
9- What is this? icerik
a) a peach
b) a banana
c) a watermelon
d) a lemon
5- What is this?letters
a) a letter
b) a book
c) a bag
d) a board
10- How many chickens are there?
a) thirteennumber-20-blue-background-clip-art
b) twenty
c) eighteen
d) fifteen

CEVAP ANAHTARI: ( 1.b  2.a  3.c  4.d  5.a  6.a  7.d  8.a  9.c  10.b)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.