7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Superstitions Kelime Listesi ve Konu Anlatımı

7. Sınıf İngilizce 7. Ünite Superstitions
Kelime Listesi
13th Friday: 13. Cuma
a door knob: kapı tokmağı
a lucky number: şanslı sayı
animals: hayvanlar
ask: sormak
attract luck: şansı kendine çekmek
avoid bad luck: kötü şanstan kaçınmak
bad luck: kötü şans
bat: yarasa
be careful about: …konusunda dikkatli olmak
be lucky: şanslı olmak
be related with: ..ile ilgili olmak
be unlucky: şanssız olmak
become a cow: inek olmak
believe in: …inancı olmak
bird: kuş
black cats: siyah kediler
blue bead: nazar boncuğu
bring bad luck: kötü şans getirmek
bring good luck: iyi şans getirmek
bring money: para getirmek
cell phone: cep telefonu
chance: şans, kısmet
clothes: kıyafetler
clover: yonca
come from: ..den gelmek
cross fingers: parmakları çarpı yapmak
cute: sevimli
defecates on: arındırmak
depend on: bağlı olmak
destroy: yok etmek
die: ölmek
different countries: farklı ülkeler
drop a fork: çatalı düşürmek
evil eye: kötü göz
evil spirits: kötü ruhlar
experience: deneyim
find: bulmak
fly: uçmak
follow: takip etmek
four leaved clover: dört yapraklı yonca
ghosts: hayaletler
good fortune: iyi kader
good luck: iyi şans
good spirits: iyi ruhlar
graveyards: mezarlar
hang a horse shoe: at nalı asmak
happen in the future: gelecekte meydana gelmek
have a bad luck: kötü şansı olmak
have a good luck: iyi şansı olmak
have chance: şansı olmak
have some good news: iyi haber almak
hear: duymak
horse nail: at nalı
indoors: içerde, kapalı alan
irrational belief: mantıksız inanç
irrational practice: mantıksız uygulama
keep nightmares  away: kabusları uzakta tutmak
knock on wood: tahtaya tıklatmak
knowledge: bilgi
laws of nature: doğa kanunu
lawyer: avukat
live: yaşamak
made of iron: demirden yapılma
magic: sihir, büyü
manager: müdür
meet a black cat: siyah kediyle karşılaşmak
mirror: ayna
misfortunes: talihsizlikler
myths: efsaneler
objects: nesneler
open an umbrella: şemsiye açmak
property: mal
protect against: ..karşı korumak
protect from..: … den korumak
rich: zengin
same: aynı
say: söylemek
science: bilim
scientific: bilimsel
send away: uzağa yollamak
seven holes: yedi delik
sign: işaret
sneeze: hapşırmak
someone: birisi
superstitions: batıl inanç
superstitious: batıl inançlı
take .. away: .. alıp götürmek
touch wood: tahtaya dokunmak
towards you: sana doğru
traditions: gelenekler
Turkish coffee reading: kahve falı bakmak
visit: ziyaret etmek
walk under a ladder: merdivenin  altından yürümek
wallet: cüzdan
want: istemek
Konu Anlatımı

WILL: CÜMLEYE GELECEK ZAMAN ANLAMI KATAR

Gelecekte olacak bir olaydan bahsetmek istersek “will” kullanabiliriz. Kişi, eylem ve will kelimeleri ile kolaylıkla cümleler kurabiliriz.

I will buy a new car. : Yeni bir araba alacağım.

He will have a baby. : Onun bir bebeği olacak.

IF : EĞER

“if” ile başlayıp “present simple tense” ile kurulan cümleler “Eğer şunu… yaparsan” anlamı kazanır. Sonrasında ise başımıza gelecek olaydan veya sonuçtan bahsedilir, “you will…”. Hemen örnek vererek açıklayalım.

“If you…, you will…” kalıbını kullanalım:

If you walk under a ladder, you will have a bad luck. : Eğer merdivenin altından geçersen, kötü şansın olacak.

Gördüğünüz gibi “if” eğer anlamı verdi, “will” ise gelecek anlamı.

I BELIEVE THAT…: ŞUNA İNANIYORUM Kİ

I believe that… kalıbından sonra tekrar bir cümle kurarız. Neye inandığımızı ne düşündüğümüzü ikinci kısımda söyleriz. Şimdi ne olacağına inanıyormuşuz ona bakalım.

“I believe that…will” kalıbını kullanalım:

I believe that you will be rich. : Şuna inanıyorum ki sen zengin olacaksın.

Gördüğünüz gibi “I believe that” kalıbından sonra tekrardan bir cümle kurduk ve olacak olan şeyden bahsettik. Olacak olan şey gelecekte meydana geleceği için de “will” kullanarak cümle kurduk.

SHOULD/SHOULDN’T: YAPMALISIN/YAPMAMALISIN

Birisine “Yapmalısın” diye tavsiyede bulunurken “should” kullanırız. Hemen örnek verelim.

You should have a blue bead. : Nazar boncuğun olmalı.

Birisine “Yapmamalısın” diye tavsiyede bulunurken “shouldn’t” kullanırız.

You shouldn’t walk under a ladder. : Merdivenin altından geçmemelisin.

 

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.