Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

Gelecek zamanda olacağı bilinen, gelecekte olmuş eylemlerden bahsederken “future perfect continuous” zamanını kullanabiliriz. Eylemin özelliği “continuous” forma uygun olmalıdır. Yani devam edebilen, belli bir süreçte meydana gelmiş bir eylem olması lazım ve bu eylem gelecekte gerçekleşmiş olacaktır.

Cümle kurmak için ihtiyacımız olan ögeler: özne, will have been+ ana fiil + -ing

I will have been working. (Çalışıyor olmuş olacağım.) gibi bir anlam ifade eder.

FORM/CÜMLE YAPISI

sleep = uyumak fiili ile örnek cümleler kuralım.

Affirmative/Olumlu (+):
I-you-we-they-he-she-it will have been sleeping.
Negative/Olumsuz(-):
I-you-we-they-he-she-it will not/won’t have been sleeping.
Interrogative/Soru(?):
Will I-you-we-they-he-she-it have been sleeping?
Short Answers/Kısa cevaplar:
Yes, I-you-we-they-he-she-it will.
No, I-you-we-they-he-she-it will not/won’t.


TIME EXPRESSIONS/ZAMAN İFADELERİ

Future perfect continuous zamanı ile “by” zaman ifadesini kullanabiliriz.

By the end of this year, these workers will have been working for this company.

(Bu yılın sonuna kadar bu işçiler bu şirket için çalışıyor olacaklar.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.