4. Sınıf 1. Ünite Classroom Rules Konu Anlatımı

4. SINIF İNGİLİZCE 1. ÜNİTE CLASSROOM RULES

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules konu anlatımını pdf olarak anlatımın sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

CLASSROOM RULES KELİME LİSTESİ
Sınıf Eşyaları

classroom objects: sınıf eşyaları
classroom: sınıf
school: okul
student: öğrenci
teacher: öğretmen
board: tahta
desk: sıra
chair: sandalye
door: kapı
window: pencere
light: ışık
schoolbag: okul çantası
book: kitap
notebook: defter
pen: tükenmez/dolma kalem
pencil: kurşun kalem
eraser: silgi
pencilsharpener: kalemtraş
ruler: cetvel
scissors: makas
crayons: boya kalemleri
glue: yapıştırıcı
map: harita

Sınıf eylemleri

write: yazmak
read: okumak
listen: dinlemek
speak: konuşmak
say: söylemek
draw: çizmek
colour: renklendirmek
sit down: oturmak
stand up: ayağı kalkmak
be quiet: sessiz olmak
join: katılmak
look: bakmak
leave: ayrılmak, çıkmak
stay: kalkmak, durmak
come: gelmek
go: gitmek
go out: dışarı çıkmak
come in: içeri girmek
point: işaret etmek
repeat: tekrar etmek
open: açmak
close: kapatmak
clean: temizlemek
give: vermek
take: almak
turn on: (çalışması için) açmak
turn off: (çalışmaması için) kapatmak
turn around: etrafında dönmek

Diğerleri

please: lütfen
sure: tabiki
of course: elbette
sorry: üzgünüm
not right now: şimdi değil

Sayılar 20-100

twenty: yirmi
thirty: otuz
forty: kırk
fifty: elli
sixty: altmış
seventy: yetmiş
eighty: seksen
ninety: doksan
one hundred: yüz

CLASSROOM RULES KONU ANLATIMI
EMİR CÜMLESİ

Birisine talimat verirken, emir verirken, bir şey yapmasını isterken “Koş.” “Yaz” gibi cümleler kurarız. Şimdi de bunu İngilizce nasıl söyleriz, bakalım ve öğrenelim. Sınıfta kullanılan yönlendirmeler, talimatlar aşağıda yer almaktadır.

Come in. : İçeri gir.
Go out. : Dışarı çık.
Open the book. : Kitabı aç.
Close the book. : Kitabı kapat.
Give me the book. : Kitabı bana ver.
Take the book. : Kitabı al.
Turn on the lights. : Işıkları aç.
Turn off the lights. : Işıkları kapat.
Listen to me. : Beni dinle.
Repeat after me. : Benden sonra tekrarla.
Say that again. : Tekrar söyle.
Turn around: Arkanı dön.
Quiet! : Sessizlik!
Be quiet. : Sessiz ol.
Clean the board. : Tahtayı sil.
Look at me. : Bana bak.

Point to the board, please.: Lütfen tahtada göster.
Please, repeat after me. : Lütfen benden sonra tekrarlayın.
Open the book, please. : Lütfen, kitabı aç.
Please, come in. : Lütfen içeri gir.
Go out, please. : Lütfen, dışarı çık.

RİCA ETMEK

Birisinden nazikçe bir şey isterken “Yapar mısın?” “Verir misin?” gibi sorular sorarız. Şimdi de bunu İngilizce nasıl sorarız ona bakalım ve öğrenelim.

“May I ….?” şeklinde cümleye başlayarak birisine ricada bulunabiliriz. Diyelim bir şeyi “almak” istiyoruz. “almak” > “take” demektir. O zaman “May I take?” şeklinde “Alabilir miyim?” sorusunu İngilizce olarak sorabiliriz.

May I take the book? : Kitabı alabilir miyim?
May I come in? : İçeri girebilir miyim?
May I go out? : Dışarı çıkabilir miyim?
May I stay in the room? : Odada kalabilir miyim?
May I clean the board? : Tahtayı silebilir miyim?
May I turn on the lights? : Işıkları açabilir miyim?
May I turn off the lights? : Işıkları kapatabilir miyim?

RİCA SORUSUNA CEVAP VERMEK

Olumlu Cevap: Rica edilen şeylere “Evet, olabilir.” “Tabiki” “Elbette” gibi olumlu cevaplar verebiliriz. Şimdi bunları İngilizce nasıl söyleriz ona bakalım ve öğrenelim.

May I turn on the lights? (Işıkları açabilir miyim?)
Yes, you may. (Evet, yapabilirsin.)

May I open the window? (Pencereyi açabilir miyim?)
Sure. (Tabiki.)

May I take the book? (Kitabı alabilir miyim?)
Of course. (Elbette.)

Olumsuz Cevap: Rica edilen birşeyi reddetmek için “Hayır, maalesef olmaz” gibi olumsuz bir cevap verebiliriz. Şimdi bunları İngilizce nasıl söyleriz ona bakalım ve öğrenelim.

May I close the door? (Kapıyı kapatabilir miyim?)
Sorry, not right now. (Üzgünüm, şuan olmaz.)4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules Kelime Listesi ve Konu Anlatımı İndir

Uyarı: Bilginbakterim.com websitesinde yayınlanmış olan her türlü yazılı içerik özgündür. Kopyalanarak başka bir websitesinde paylaşılması yasaktır. Sadece sayfa linki vererek siteye yönlendirme yapılması gerekmektedir.

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.