5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health Kelime Listesi ve Konu Anlatımı

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health ünitesi ile ilgili kelime listesi ve konu anlatımını pdf olarak yazının sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Kelime Bilgisi
illness : hastalık
stomachache : karın ağrısı
toothache : diş ağrısı
fever : ateş
sorethroat : boğaz ağrısı
headache : başağrısı
cold : nezle
cough : öksürme
backache : sırt ağrısı
flu : grip
feel : hissetmek
tired : yorgun
terrible : berbat
hot : ateşli
sick : hasta
dos : yapılacaklar
wash hands : elleri yıkamak
eat fruit : meyve yemek
eat vegetables : sebze yemek
drink fruit juice : meyve suyu içmek
drink lemon and mint tea : nane limon içmek
don’ts : yapılmayacaklar
miss meals : öğün atlamak
eat chips : cips yemek
eat chocolate : çikolata yemek
eat marshmallow : yumuşak şekerleme yemek
drink cola : (asitli içecek) kola içmek
verbs : fiiller
wash : yıkamak
eat : yemek
drink : içmek
take care of .. : bir şeye dikkat etmek
go home : eve gitmek
stay outside : dışarıda kalmak
go to bed : yatağa gitmek
study lessons : derslere çalışmak
stay in the bed : yatakta kalmak
see the doctor : doktora görünmek
need : ihtiyacı olmak
hurt : canını acıtmak
get beter: : iyileşmek
be fine : iyi olmak
3 times a day : günde üç kez
2 times a day : günde iki kez
soup : çorba
bed : yatak
water : su
doctor : doktor
meal : yemek / öğün
medicine : ilaç
fruit : meyve
vegetables : sebze
chips : cips
chocolate : çikolata
marshmallow : yumuşak şekerleme
fruit juice : meyve suyu
absent : burada yok
present : burada var
where : nerede
what : ne
how : nasıl
home : ev
outside : dışarısı
school : okul
lesson : ders
lemon : limon
mint : nane
tea : çay
Dilbilgisi
Hastalıklar Hakkında Konuşmak (Talking about illnesses)

Hastalıklarımızdan bahsederken matter, feel, have kelimelerini kullanabiliriz.

“Senin neyin var?” diye soru sorarken:

What is the matter with you? (Senin neyin var? / Sorun ne?) şeklinde soru sorabiliriz.

I feel sick. (Hasta hissediyorum.) veya
I have a headache. (Başağrım var.) gibi soruya cevap verebiliriz.

“Onun nesi var?” diye sorarken ise:

What is the matter with her? (Kızlar için “her”) diye soru sorarız.
She feels terrible. (O berbat hissediyor.) veya
She has a backache. (Onun sırt ağrısı var.) diye cevap veririz.
What is the matter with him? (Erkekler için “him”)
He feels tired. (O yorgun hissediyor.) veya
He has a toothache. (Onun diş ağrısı var.) diy cevap veririz.

Tavsiyelerde bulunmak (Giving Advices)

Tavsiyede bulunurken “should veya shouldn’t” yapılarını kullanırız.

“Sen yapmalısın..” diye tavsiyede bulunmak istersek “YOU SHOULD” yapısını kullanırız.

You should eat vegetables: (Sen sebze yemelisin.)
You should wash your hands. (Sen ellerini yıkamalısın.)

“Sen yapmamalısın…” diye tavsiyede bulunurken “YOU SHOULDN’T” yapısını kullanırız.

You shouldn’t miss meals. (Öğünleri kaçırmamalısın.)
You shouldn’t eat chips. (Cips yememelisin.)

“O yapmalı..” diye tavsiyede bulunurken “HE SHOULD” “SHE SHOULD” yapılarını kullanırız.

He should eat fruit. (O meyve yemeli.)
She should drink fruit juice. (O meyve suyu içmeli.)

“O yapmamalı..” diye tavsiyede bulunurken “HE SHOULDN’T” “SHE SHOULDN’T” yapılarını kullanırız.

He shouldn’t drink cola. (O kola içmemeli.)
She shouldn’t eat marshmallows. (O yumuşak şekerlemelerden yememeli.)

İhtiyaçlarımız Hakkında Soru Sormak (Modals)

İhtiyacımız olan şeyleri sorarken “NEED” kullanırız.

 “Senin ihtiyacın var mı?” diye sorarken “Do you need..?” şeklinde soru sorarız.

Do you need any medicine? (Senin ilaca ihtiyacın var mı?)
Yes. I need medicine. (Evet. İlaca ihtiyacım var.)

“Onun ihtiyacı var mı?” diye sorarken “Does she need..?” ve “Does he need..?” şeklinde soru sorarız.

Does he need any medicine? (Onun ilaca ihtiyacı var mı?)
Yes. He needs medicine. (Evet. Onun ilaca ihtiyacı var.)

Does she need any medicine? (Onun ilaca ihtiyacı var mı?)
Yes. She needs medicine. (Evet. Onun ilaca ihtiyacı var.)

Yapabileceğimiz şeyler Hakkında Soru Sormak (Modals)

Yapabileceğimiz şeyleri sorarken “CAN” kullanırız.

“Ben yapabilir miyim?” diye sorarken “Can I…?” şeklinde soru sorarız.

Can I stay outside? (Dışarıda kalabilir miyim?)
No. You shouldn’t stay outside. (Hayır. Dışarıda kalmamalısın.)

Can I go to school? (Okula gidebilir miyim?)
Yes. You should study your lessons. (Evet. Derslerine çalışmalısın.)

“O yapabilir mi?” diye sorarken “Can he..?” ve “Can she..?” şeklinde soru sorarız.

Can he go to school? (O okula gidebilir mi?)
No. He should stay in bed. (Hayır. O yatakta kalmalı.)

Can she go to bed? (O yatağa gidebilir mi?)
Yes. She should stay in bed. (Evet. O yatakta durmalı.)

Talimat Komut Verirken (Imperatives)

Bir şeyi “YAP” derken o eylem ne ise kendisini söyleriz. “Dışarı çık” demek istersek “Go outside” deriz.

Dışarı çık. > Go outside.

Birşeyi “YAPMA” derken de “DON’T…” ile başlayarak o eylemi söyleriz. “Dışarı çıkma” demek istersek “Don’t go outside” deriz.

Dışarı çıkma. > Don’t go outside.

“Health” ünitesi ile ilgili örnek diyaloglar kuralım.

A: What is the matter with you? (Senin neyin var?)
B: I feel tired. I have a headache. (Yorgun hissediyorum. Baş ağrım var.)

A: What is the matter with you? (Senin neyin var?)
B: I feel terrible. I feel hot. I have a fever. (Berbat hissediyorum. Ateşim var.)

A: What  is the matter with her? (Onun neyi var?)
B: She feels tired and hot. She has flu. (Yorgun ve ateşli hissediyor. O grip.)

A: I have a stomachache. I feel terrible. (Karın ağrım var. Berbat hissediyorum.)
B: You shouldn’t eat lots of chips. You should eat fruit. (Çok cips yememelisin. Meyve yemelisin.)

A: Can she go to school?
B: No. She should stay at home. She has flu.  (Hayır. O evde kalmalı. O nezle.)

A: Does he need any medicine? He has a cough. (Onun ilaca ihtiyacı var mı? Öksürüğü var.)
B: No. He should drink lemon and mint tea. (Hayır. Nane limon çayı içmeli.)

A: Don’t drink cola. You should drink fruit juice. (Kola içme. Meyve suyu içmelisin.)

A: Eat vegetables. Don’t miss your meals. (Sebze ye. Öğünlerini kaçırma.)

A: Where is Jane? (Janenerede?)
B: She is absent. (O yok.)
A: What is the matter with her? (Neyi var?)
B: She has a cold. She is at home. (Nezle olmuş. Evde.)
A: Well. She should stay in the bed. (Peki. Yatakta kalmalı.)
B: You’re right. She should stay in the bed. (Haklısın. Yatakta kalmalı.)
A: Does she need any medicine? (İlaca ihtiyacı var mı?)
B: Yes. She needs medicine 3 times a day. (Evet. Günde 3 kez ilaca ihtiyacıvar.)

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health Kelime Listesi ve Konu Anlatımı İndir

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health detaylı kelime listesi ve konu anlatımını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health Etkinlikleri İndir

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health ünitesi ile ilgili alıştırma kağıtları ve diğer materyalleri indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

5. Sınıf İngilizce 5. Ünite Health Etkinlikleri İndir

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.