5. Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies Konu Anlatımı

5.Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies Kelime Listesi

5. Sınıf İngilizce dersinde kullanılan English Net kitabında geçen ünite kelimeleri listede yer almaktadır. 5. sınıf 6. ünite Movies ünitesi kelimelerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

beautiful: güzel
friendly: arkadaşça
talkative: konuşkan
cruel: kaba
kind: kibar
rude: kaba
ugly: çirkin
honest: dürüst
brave: cesur
funny: komik
strong: güçlü
cute: sevimli
boring: sıkıcı
clever: akıllı
tall: uzun
slim: zayıf
movie: film
comedy: komedi
adventure: macera
horror: korku
fairy tale: peri masalı
princess: prenses
friend: arkadaş
donkey: eşek
swamp: bataklık
creature: yaratık
know: bilmek
guess: tahmin etmek
like: hoşlanmak
watch: izlemek
live alone: yalnız yaşamak
come: gelmek
want: istemek
find: bulmak
speak: konuşmak
think about: düşünmek
mime a character: karakter canlandırmak
MOVIES
Superman                      The Muppets
Star wars                        Cinderella
Happy feet                     Keloğlan
Ice age                            Tom and Jerry
Shrek                              
Sprited Away
Monster House
5. Sınıf İngilizce 6. Ünite Movies Konu Anlatımı

Ünitede farklı film türleri ve karakterler karşımıza çıkmaktadır. Filmler hakkında konuşurken ve karakterlerden bahsederken belli kalıplar kullanarak kendimizi ifade ederiz. Şimdi bu kalıplara göz atalım ve nasıl kullanıyoruz onları öğrenelim.

FİLMLER HAKKINDA KONUŞURKEN

Koyu ile yazılanlar kalıp cümledir. Kırmızı ile işaretli olanlar ise vereceğiniz cevaba göre değişen kelimelerdir. Çalışırken ve aklınızda tutmak isterken cümleleri lütfen kalıp olarak öğrenin ve kullanın. Parçalara bölüp ezberlemeye çalışırsanız bolca hataya düşmüş olacaksınız. Soruları ve cevaplarını mutlaka kalıp olarak öğreniniz.

Do you like..? (Sever misin?)

Do you like Spiderman? (Spiderman filmini sever misin?)
Yes, I do. (Evet, severim.)
No,I don’t. (Hayır, sevmem.)

Which movie do you like? (Hangi filmi seversin?)

A: Which movie do you like?
B: I like “Cinderella”.

What is your favourite movie? (Sevnin en sevdiğin film nedir?)
What is it about? (O ne hakkında?)

A: What is your favourite movie is?
B: My favourite movie is Cinderella.
A: What is it about?
B: It is about a beautiful and kind girl.

Which movie do you want to watch? (Hangi filmi izlemek istersin?)

A: Which movie do you want to watch?
B: I want to watch “Sprited Away”.

What’s on at the cinema? (Sinemada ne var?)

A: What’s on at the cinema?
B: There are Ice Age and Shrek.

What do you think about…? (…hakkında ne düşünüyorsun?)

A: What do you think about Ice Age?
B: I think it is funny. It is a comedy movie.
A:  Great! Let’s watch it!

I like…(Severim..) I hate (Sevmem…)

I like adventure movies.

I hate horror movies.

What type of movie do you want to watch? (Ne tür film izlemeyi istersin?)

A: What type of movie do you want to watch?
B: I want to watch a fairy tale movie.

 

 

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.