Present Continuous

PRESENT CONTINUOUS

Çoğunlukla şimdiki zamanda meydana gelen olaylar için “present continuous” zamanını kullanırız. Başka durumlar içinde kullanımları söz konusudur. Anlatımda detaylı olarak bunlara göz atabilirsiniz.

“present continuous” zamanında ihtiyacımız olan şeylerin “am-is-are” ve “-ing” takısı olduğunu hatırlamamız gerekir.

FORM: “Present Continuous” zamanı ile cümle nasıl kurulur? Nelere ihtiyacımız vardır?

“Present Continuous” zamanı ile am-is-are ve verb + ing kalıplarını kullanırız.

Affirmative
Olumlu(+)
I am walking, he-she-it is walking, we-you-they are walking
Negative
Olumsuz(-)
I am not walking, he-she-it is not walking, we-you-they are not walking
Interrogative
Soru(?)
Am I walking?, Is he-she-it walking?, Are we-you-they walking?
Short Answer
Kısa cevap
Yes, I am. , Yes, he-she-it is. , Yes, we-you-they are.No, I am not. , No, he-she-it is not. , No, we-you-they are not.

CONTRACTION: “am-is-are” yardımcı fiilleri ve olumsuzluk ifadesi “not” cümlenin öznesi ile kısa halde yazılabilir.

I am – I’m
I am not – I’m not
You are – you’re
You are not – you’re not
She is – she’s
She is not – she’s not
We are – we’re
We are not – we’re not
He is – he’s
He is not – he’s not
They are – they’re
They are not – they’re not
It is – it’s
It is not – it’s not
 

 USE: “Present Continuous” nerelerde kullanılır? Hangi durumlarda “Present Continuous” zamanı tercih etmeliyiz?

1- Actions happening at the moment of speaking: Konuşma anında meydana gelen eylemler için “present continuous” zamanı kullanılır.

What are you doing now? (Şimdi ne yapıyorsun?)
-I am watching TV. (Televizyon izliyorum.)

2- Actions going on around now, not at the actual moment of speaking: Konuşma anında meydana gelmeyen ama şu aralar olmaya devam eden eylemler için “present continuous” zamanı kullanılır.

I am working on a new project these days. (Ben bu günlerde yeni bir proje üzerinde çalışıyorum.)
Nowadays, he is learning a foreign language.(Şu sıralar, o yabancı bir dil öğreniyor.)

3- Changing and / or developing situations: Değişen ve/veya gelişen olaylar için “present continuous” zamanı kullanırız.

More and more people are immigrating in our country.(Ülkemizde giderek daha çok insan göç ediyor.)

Prices are increasing day by day. (Gün geçtikçe fiyatlar artıyor.)

4- For certain, fixed future plans and arrangements: Kesin, belli ve gelecekte olacak planlar ve ayarlamalar için “present continuous” zamanını kullanabiliriz.

They have tickets for a film. They are going to the cinema tonight. (Sinema biletleri var. Bu gece sinemaya gidiyorlar.)

5-Annoying actions: Sinir bozan sürekli tekrarlandığı söylenen olaylar için de “present continuous” zamanı kullanabiliriz. Bunu ifade ederken “always (her zaman), constantly (sürekli), continually (devamlı)” ifadelerini kullanırız.

She is always using my mobile phone. (O her zaman benim telefonumu kullanıyor!)

6-Exceptions to normal routines: Normal durumların dışında gelişen olaylar için “present continuous” zamanı kullanırız.

He is working at home these days because he broke his leg.
(Bacağını kırdığı için bu günlerde evden çalışyor.)

 

TIME EXPRESSIONS

Zaman İfadeleri: Cümlemize daha beligin bir şekilde zaman anlamı katmak için zaman ifadeleri (time expressions) kullanırız.

now:şimdi
at present: şuan
this week:bu hafta
this month: bu ay
this year: bu yıl
nowadays: bugünlerde
day by day: günden güne
at the moment: şu anda
these days: bugünlerde
still:hala
tomorrow:yarın
today:bugün
tonight:bu gece

VERBS:

Fiiller: Hareket bildirmeyen (stative verbs) fiiller ile “present continuous” zamanını kullanamayız. Hareket bildirmeyen fiiller durağan olan iş-oluş bildirmeyen fiillerdir. “koşmak” hareket bildirir fakat  “unutmak” iş-oluş bildirmez, hareket bildirmez, durum anlatan bir fiildir. Hareketsiz olan bu fiilleri “present simple” ile kullanmak durumundayız. Bu tür fiillere örnekler verelim:

Duyusal fiiller: (verbs of senses)

feel:hissetmek
hear:işitmek
look:görünmek
see:görmek
smell:kokusunu almak
sound: ses çıkartmak
taste: tat vermek

Sezgisel fiiler: (verbs of perception)

believe:inanmak
forget:unutmak
know:bilmek
realise:farkına varmak
seem:görünmek
think:sanmak
remember:hatırlamak
understand:anlamak

Duygu ve düşünceleri anlatan fiiller: (verbs expressing feelings and emotions)

desire: arzulamak
dislike: hoşlanmamak
detest: nefret etmek
enjoy: zevk almak
hate: nefret etmek
want: istemek
love: sevmek
prefer: tercih etmek

Diğerleri: (others)

have:sahip olmak
appear: öyle görünmek
be:olmak
owe: borçlu olmak
promise:söz vermek
belong:ait olmak
contain:içermek
cost:tutarında olmak
own:sahip olmak
want:istemek
fit:uygun olmak
include:kapsamak
mean:anlamına gelmek
need:ihtiyacı olmak
wish:dilemek

! BAHSEDİLEN BU FİİLER PRESENT CONTINUOUS ile KULLANILDIĞI ZAMAN FARKLI ANLAMLAR KAZANIR. Anlam farklılıklarına biraz örnek verelim.

  Present Simple Present Continuous
think: I think you are right.
Bence sen haklısın. (my opininon-benim düşüncem)
I’m thinking of working this summer.
Bu yaz çalışmayı düşünüyorum. (to consider-düşünmek)
look: She looks nice.
O hoş gözüküyor.(appears to be-görünmek)
My mum is looking at my plans.
Annem planlarıma göz atıyor.(to take a look-göz atmak)
see: They see my new costume. (visible-görmek)
Onlar yeni kıyafetimi görüyorlar.
Jane is seeing his new friend tonight.
Jane bugece yeni arkadaşı ile buluşuyor. (to meet – buluşmak)
have: It has a tail.
Onun bir kuyruğu var.(to posses-sahip olmak)
We’re having lunch at 8 o’clock.
Sekizde yemek yiyoruz. (to eat-yemek)
be: I am a teacher.
Ben öğretmenim. (profession – meslekte olmak)
She is being so kind today.
O bugün amma da kibar. (just fort hat moment-sadece anlık bir durumda olmak)
taste: It tastes sweet.
Şeker tadı veriyor. (flavour -tat vermek)
I’m tasting your cake.
Kekini yiyiyorum/tadıyorum.(to eat-yemek)
appear: A dolphin appears to be happy.
Yunus balığı mutlu gibi gözükür.
(to seem-görünmek)
The actor is appearing on TV show.
Oyuncu bir televizyon şovunda yer alıyor. (to take part – yer almak)

 

SPELLING: “Present Continuos” zamanını kullanırken dikkat etmemiz gereken yazım kuralları nelerdir?

“Present Continuous” zamanını kullanırken -ing takısını fiillere ekleriz. Bazı fiiller bu eki alırken değişikliğe uğrar.Şimdi bunlara bakalım.

 • Tek “e” harfi ile biten fiiller “e”yi düşürür ve -ing alır: hate + ing = hating
 • BU KURALIN DIŞINDA KALAN FİİLLER: dye, age ve singe > dyeing, ageing, singeing
 • SON HARFİ İKİ KERE YAZILANLAR:

  1-Tek heceli olan, tek sesli harf barındıran ve sonu tek sessiz harf ile biten fiillerde sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -ing eklenir.
   hit + ing = hit + t + ing = hitting
  2-Birden fazla hecesi olan fiillerde eğer vurgu son hecede ise ve yukarıdaki durum söz konusu ise yine aynı kural uygulanır. “begin” fiilinde vurgu (be’gin) son hecededir. “gin” aynı “hit” gibi gördüğünüz üzere.
  begin + ing = begin + n + ing = beginning
  3-Sonu “L” ile biten fiillerin hepsinde son harf iki kere yazılır.
  travel + l + ing = travelling

 • Dipnot:sonu “y” ile biten kelimelerde hiçbir değişiklik olmaz.”Present simple”daki yazım kuralları ile karıştırmamamız gerekir (:

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.