Simple Future “will”

2- Simple Future will

Simple Future “basit gelecek” anlamındaki bu zamanı konuşma anında bahsi geçen gelecek eylemler için kullanırız. Yapısı ve cümle kurulumu çok kolay zahmetsiz bir konudur. Anlamını benimseyerek kullanmak önemlidir.

FORM

“will” ile cümle nasıl kurarız? Cümle içinde ihtiyacımız olan şeyler nelerdir?

özne, will ve fiil ihtiyacımız olan temel öğelerdir. Detaylı bir şekilde inceleyelim.

Affirmative (+): I-you-we-they-he-she-it will go.
Negative (-): I-you-we-they-he-she-it wil not go.
Interrogative (?): Will I-you-we-they-he-she-it go?
Negative Interrogative (?-):Will I-you-we-they-he-she-it not go? / Won’t I-you-we-they-he-she-it go?
Short Answers: Yes, I-you-we-they-he-she-it will. / No, I-you-we-they-he-she-it will not.
CONTRACTION: will not >> won’t / I will >> I’ll / They will not >> They’ll not gibi kısaltmalar…

USE

1- Decisions at the time of speaking: Konuşma anında gelecekte meydana gelecek kararlarımızdan bahsederken “will” kullanırız.

Look at these flowers! I will plant somethings in my garden, too.
(Şu çiçeklere baksana. Ben de bahçeme bir şeyler ekeceğim.)

Konuşan kişi, rastgele bir çiçek görür ve o anda bahçesi ile ilgilenme kararı alır ve anlık bir planından bahseder.

 

2- Predictions: Tahmin ve beklentilerimizden bahsederken “will” kullanırız.”think – expect – believe – hope – be sure – be afraid” gibi ifadeler ile cümleye başlarız. “probably – perhaps – certainly – maybe” gibi ifadeler de kullanılabilir.

I think she will win a gold medal.

(Bence o altın madalya kazanacak.)
I’m sure that you will pass the exam.

(Sınavı geçeceğinden eminim.)

 

They will probably come tomorrow.

(Muhtemelen yarın geleceklerdir.)

 

3- Promises, offers, threats, requests, warnings and hopes: Söz, teklif, tehdit, rica, uyarı ve beklenti gibi durumlardan bahsederken “will” kullanırız.

I promise that I will buy you a doll.

(Sana oyuncak bir bebek alacağıma söz veriyorum.)

 

Will you come with me to the cinema?

(Benimle sinemaya gelecek misin?)

 

4-Things will definitely happen in the future and we cannot control them: Bazı durumları kontrol edemeyiz bu olaylar illa ki gelecek zamanda başımıza gelecektir. Bu tür durumları ifade ederken “will” kullanırız.

You will get older in sixties.

(60’larına gelince yaşlanacaksın.)

 

TIME EXPRESSIONS

“will” ile kullanabileceğimiz zaman ifadeleri:

tomorrow (yarın): I will water the garden tomorrow. (Yarın bahçeyi sulayacağım.)

the day after tomorrow: (yarından sonraki gün): My father will take me to somewhere the day after tomorrow. (Yarından sonraki gün babam beni bir yere götürecek.)

tonight (bu gece): Tonight, I will sleep early. (Bu gece erken yatacağım.)

soon (yakında): There will be new films soon. (Yakında yeni filmler olacak.)

next….(bir dahaki..): Next week, we will picnic. (Gelecek hafta pikniğe gideceğiz.)

in a …(bir..süre içinde): In a month, there will be a lot of changes. (Bir ay içinde birçok değişiklik olacak.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.