Future Continuous

Future Continuous

“Future Continuous” gelecekte yapıyor olacağımız işlerden bahsederken kullandığımız bir yapıdır. Olacak bir eylem ve devam eden bir eylem bu yapının kullanılma amacıdır diyebiliriz.

Future continuous zamanında cümle kurarken ihtiyacımız olan öğeler nelerdir? Future continuous zamanında cümle nasıl kurarız?

FORM/CÜMLE YAPISI
İhtiyacımız olan öğeler: özne, will, be, verb (ana fiil), -ing
run=koşmak fiili ile örnek cümleler kuralım.

Affirmative/Olumlu (+): I-you-we-they-he-she-it will be running
Negative/Olumsuz (-): I-you-we-they-he-she-it will not be running
Interrogative/Soru (?): Will I-you-we-they-he-she-it be running?
Negative Interrogative/Olumsuz soru (?-):
Will I-you-we-they-he-she-it not be running?
Won’t I-you-we-they-he-she-it be running?
Short Answers/Kısa cevaplar:
Yes, I-you-we-they-he-she-it will.
No, I-you-we-they-he-she-it will not/won’t.

CONTRACTION/Kısaltmalar: will not >> won’t , I will >> I’ll, They will >> They’ll vb. kısaltmalar mümkündür.

USE/KULLANIM YERLERİ

1- Future continuous zamanı şimdiki zamanın gelecek zaman ile ifade edilmesinden oluşan bir yapıdır.Örneklere bakalım. Anlaşılması kolay bir konudur.

They will be travelling tomorrow.

(Onlar yarın seyahat ediyor olacaklar.)

“Seyahat ediyor” eylemi gelecekte olacak bir olaydır. O vakit geldiğinde onlar o işi yapmaya devam edeceklerdir.

 

2- Yine bu yapıyı birisinden bir şey isterken de kullanırız. Verdiğimiz anlama dikkat edelim cümleyi bakalım nasıl kuruyoruz.

Will you be using your computer this afternoon?

(Bu öğlen bilgisayarını kullanıyor musun?/kullanıyor olacak mısın?)

Karşısındaki kişiye bilgisayarını kullanmayacaksan verir misin diye soru soruyor.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.