Future Perfect

Future Perfect

“Future Perfect” konusu “present perfect” zamanının gelecek zamanı gibidir. Gelecekte başka bir eylemden önce olmuş bir işten bahsedilir.

“Future Perfect” zamanında cümle kurarken ihtiyacımız olan ögeler her zamanki gibi özne, will, have, fiilin 3. hali yani fiilin past participle halidir.

FORM/CÜMLE YAPISI

finish work = işi bitirmek fiili ile örnek cümleler kuralım.

 

Affirmative (+):
I-you-we-they-he-she-it will have finished the work.
Negative (-):
I-you-we-they-he-she-it will not/won’t have finished the work.
Interrogative (?):
Will I-you-we-they-he-she-it have finished the work?
Short Answers:
Yes, I-you-we-they-he-she-it will/will have.
No, I-you-we-they-he-she-it will not/ won’t have.
Contractions:
will not >> won’t / I will have>> I’ll have

 

USE/KULLANIM YERLERİ

1- To express an action that will be finished before an another one in the future:
Gelecekte başka bir olaydan önce bitmiş, olmuş eylemler için “future perfect” zamanını kullanırız.

He will have finished his homework by the time the dinner is ready.

(Yemek hazır olana kadar o ödevini yapmış olacak.)

 

TIME EXPRESSIONS/ZAMAN İFADELERİ

“Future Perfect” zamanı ile kullanılan zaman ifadeleri nelerdir?

by… (-e kadar):

By the end of this month he will have moved.

(Bu ayın sonuna kadar taşınmış olacak.)

 

untill, till (-e kadar) – olumsuz cümlelerde:

He won’t have got any salary untill he starts work.

(İşine başlayana kadar hiç bir ücret alamamış olacak.)

 

by the ..th: (-e kadar):

By the 20th of this month, I will have planned all things.

(Bu ayın yirmisine kadar bütün her şeyi planlamış olacağım.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.