Could

COULD/COULDN’T-COULD/COULDN’T HAVE

COULD:

“could”  modal yardımcı fiilini çeşitli amaçlar ile kullanabiliyoruz. Anlam ve kullanım olarak farklılıklar gösteren bu yapı genel olarak fiile -e bilmek anlamı katar. Çoğunlukla rica, teklif, yetenek, geçmiş zaman gibi durumları anlatırken kullanırız. Detaylı olarak kullanımlarına göz atalım. Ne kadar çok örnek ile konuyu öğrenirsek bizim için “could” yardımcı fiilinin anlamı o kadar kalıcı olur. Aklımızda daha iyi bir yer edinmiş olur. Böylece zorlanmadan kullandığımız, düşünmeden söyleyiverdiğimiz yapılar haline döner; tıpkı ana dilimizi kullandığımız gibi.

“COULD-COULDN’T-COULD HAVE-COULDN’T HAVE” ile Cümle Nasıl Kurulur?

OLUMLU:

bütün özneler + could + yalın fiil
bütün özneler + could have + fiilin 3. hali

OLUMSUZ:

bütün özneler + could not / couldn’t + yalın fiil
bütün özneler + could not / couldn’t have + fiilin 3. hali

SORU:

Could + bütün özneler + yalın fiil?
Could + bütün özneler + have + fiilin 3. hali?

OLUMSUZ SORU:

Couldn’t + bütün özneler + yalın fiil?
Couldn’t + bütün özneler + have + fiilin 3. hali?

CEVAP:

Yes, I could. No, I couldn’t.
Yes, I could have. No, I couldn’t have.

 

“COULD” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir? Örnek Cümleler ile İnceleyelim.

COULD

AN IDEA OF CONDITION: Bir durum hakkındaki fikrimizden bahsederken “could” kullanabiliriz.

He looks tired. He could have a rest for a while.

(Yorgun görünüyor. Bir süreliğine dinlenebilirdi.)

PAST ABILITY: Eski yeteneklerimizden bahsederken “could” kullanabiliriz.

I could climb and run. Now, my legs are too weak.

(Eskiden tırmanıp koşabilirdim. Şimdi bacaklarım çok zayıf.)

POSSIBILITY: Bir şeyin olma ihtimali karşısında “could” kullanabilriz.

Look at the clouds! It could rain.

(Bulutlara bak. Yapmur yağabilir.)

REQUEST: Ricada bulunurken “could” kullanabiliriz. “can”den daha kibar bir ifadedir.

Could you help me, please?

(Lütfen, bana yardım edebilir misin?)

ORDER: Sipariş verirken, bir şey isterken “could” kullanabiliriz.

Could I have a cup of tea and a slice of cake, please?

( Bir fincan çay ve bir dilim kek alabilir miyim acaba?)

CRITICISM: Bizi kızdıran bir durumda birisini eleştirirken “ could” kullanabiliriz.

YOU COULD ASK BEFORE USING IT!

(Kullanmadan önce bana sorabilirdin!)

PERMISSION: İzin isterken “could” kullanabiliriz.

Could I use your car for an hour?

(Bir saatliğine arabanı kullanabilir miyim?)

 

OFFER: Teklifte bulunurken “could” kullanabiliriz.

You could borrow my shoes.

( Ayakkabılarımı ödünç alabilirsin.)

 

SUGGESTION: Öneride bulunurken “could” kullanabiliriz.

You could add some spices. It will be more delicious.

(Biraz baharat ekleyebilirsin. Daha lezzetli olacaktır.)

 

“COULDN’T” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir? Örnek Cümleler ile İnceleyelim.

COULDN’T

Tek bir olay hakkında yapamadığımız bir şeyden bahsederken “couldn’t kullanırız. Onu yapmak için elimizden bir şey gelmez yapamamışızdır.

I looked it up in the dictionary but I couldn’t find anything.

(Sözlüğe baktım. Ama hiçbir şey bulamadım.)

She couldn’t clean the house because there was no water.

(O evi temizleyemedi, çünkü su yoktu.)

“COULDN’T HAVE” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir? Örnek Cümleler ile İnceleyelim.

COULDN’T HAVE

Geçmiş zamanda bir olay hakkında fikir beyan ederken “couldn’t have” yapısını kullanabiliriz.  “couldn’t have” den sonra fiilin 3. hali olan past participle kullanılır.

PAST POSSIBILITY: Geçmiş zamanda bahsedilen bir şeyin bize göre olmasına imkân yoktur. Öyle bir ihtimal vermeyiz. Bu durumda “couldn’t have” kullanırız.

She couldn’t have done that. I know her.

(Onu tanıyorum. Böyle bir şey yapmış olamaz.)

“COULD HAVE” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir? Örnek Cümleler ile İnceleyelim.

COULD HAVE

Geçmiş zamanda bir olay hakkında fikir beyan ederken “could have” yapısını kullanabiliriz.  “could have” den sonra fiilin 3. hali olan past participle kullanılır.

PAST POSSIBILITY: Geçmiş zamanda “olmuş olabilir” şeklinde fikir beyan ederken “could have” kullanabiliriz.
They could have changed their idea.

(Fikirlerini değiştirmiş olmalılar.)

UNREAL PAST: Geçmişte aslında olmamış bir olay hakkında olmuş gibi bahsederek fikrimizi söylerken “could have” yapısını kullanabiliriz.

She could have missed the chance if she hadn’t come early.

(Erken gelmemiş olsaydı, şansını kaçırmış olabilirdi.)

CRITICISM ABOUT PAST: Birisini geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı eleştirirken “could have” yapısını kullanabiliriz.

You could have told me about your problems.

(Bana sıkıntılarını anlatmış olabilirdin.)

“COULD” kullanırken dikkat edeceğimiz dilbilgisi kuralları nelerdir?

1- “could” modal yardımcı fiildir. Tek başına kullanılamaz. Ana fiile de ihtiyaç vardır. “could” tek başına bir anlam ifade etmez fiil ile kullanıldığında anlamlı olur.

I could the cake. DEMEYİZ.
I could make the cake. DERİZ. (Kek yapabilirim.)

could: yardımcı fiil make: ana fiil

2- “could ve couldn’t”dan sonra ana fiilimizi yalın halde kullanırız. Hiçbir ek almaz.

I could run in the past. (Eskiden koşabilirdim.) DERİZ.
I could ran in the past. DEMEYİZ. veya I could running in the past. DEMEYİZ.

3- “could have ve couldn’t have” den sonra fiilimizi 3. halde kullanırız.(perfect of the verb)

I could have bought that house. (Şu evi almış olabilirdim.)
She couldn’t have forgotten her promise. (Sözünü unutmuş olamaz.)

4- “could” ek almaz. -s, -es,  -ies,  -ing, -ed, -ied gibi başka zamanlara ait ekleri almazlar.

I coulding run. DEMEYİZ. veya I coulds run. DEMEYİZ.
I could run. DERİZ.

5- “could” modal yardımcı fiilini bütün özneler ile beraber olduğu gibi kullanabiliriz. Yazılışında bir değişiklik olmaz.

She could… They could… Jane could..

6- “could” ile soru sorarken ve olumsuz cümle kurarken “do-does-did-have” gibi diğer zamanlara ait yardımcı fiilleri kullanmayız. “could” yardımcı fiilinin kendisi ile soru ve olumsuz yapılar kurabiliriz.

Could you…?
Could you have…? DERİZ.

Did you could..? veya Do you could..? DEMEYİZ.

7- “could” modal yardımcı fiilinden sonra “to” kullanmayız. Ana fiili yardımcı fiile “to” ile bağlamayız.

I could to run. DEMEYİZ.
I could run. DERİZ.

8- “could”  ile farklı zamanları ifade edebiliriz. Örneklerle açıklayalım.

ŞİMDİKİ ZAMAN:

Could you help me, please? (Lütfen, bana yardım edebilir misin?)

GEÇMİŞ ZAMAN:

I could speak four languages in the past. (Eskiden dört dil konuşabiliyordum.)

9- “can” ile geçmiş zamanda cümle kurmak istediğimizde “could” kullanabiliriz.

ŞİMDİKİ-PRESENT: She can run.
GEÇMİŞ-PAST: She could run.

10- “SEE-HEAR-SMELL”  gibi fiillerle geçmiş zamanda cümle kurarken “could” yardımcı fiilini kullanabiliriz. “see-hear-smell” gibi continuous (-ing)  formda olamayan kelimeleri tek de kullanabiliriz ancak “could-can” ile kullandığımızda “continuous (-ing)” “-yor”anlamını vermiş oluruz.

She could smell the flowers. (Çiçekleri kokluyordu.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.