Will

WILL

“wiil” modal yardımcı fiildir. “will” yardımcısını gelecek zamanda yardımcı fiil olarak da kullanmaktayız. Burada bahsedeceğimiz durumlar farklıdır. Detaylı bir şekilde incelemeye geçebiliriz.

“WILL” Kullanırken Dikkat Edeceğimiz Dil Bilgisi Kuralları Nelerdir?

1- “will” modal yardımcı fiildir. Tek başına kullanılmaz ana fiile ihtiyacı vardır. Böylelikle bir cümle kurmuş oluruz.

“will”: modal yardımcı fiil “buy”: ana fiil

I will buy a car.(Bir araba alacağım/almak istiyorum.)

2- “will” den sonra bir ek gelmez.  “-ing, -ed, -ies” gibi ekler gelmez.

I willed buy a car. DEMEYİZ.

3- “will” den sonra “to” gelmez.

I will to buy a car. DEMEYİZ.

4- Bütün özneler ile kullanımı aynıdır.

He will.. she will.. Ayşe will.. They will…

5-“do-does-did-have” gibi yardımcılar “will” ile kullanılmaz. Olumsuz, soru, cevap cümlesi yaparken “will”in kendisi kullanılır.

OLUMLU: I will understand the lesson. (Dersi anlayacağım/anlamak istiyorum.)

OLUMSUZ: I won’t/will not listen to you. (Seni dinlemeyeceğim/dinlemek istemiyorum.)

SORU: Will you come with me? (Benimle gelmek ister misin/gelecek misin?)

CEVAP: Yes, I will. (Evet, olur.) No, I won’t.  (Hayır, olmaz.)

6- “will” cümle içinde kısa yazılmak isterse şu şekillerde yazılabilir:

I will > I’ll yani “will” özne ile kısa yazılmak istenirse ( ‘ll  ) şeklinde eklenebilir.

I will not > I won’t yani “will” i olumsuz yapmak istersek “not” ekleriz bunu da kısa yazarsak (won’t) şeklinde yazarız.

“WILL” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir?

REQUESTS: Ricada bulunurken,
ORDERS: Emir ve istekte bulunurken,
OFFERS: Teklifte bulunurken,
CERTAINTY: Şimdi ve gelecekte olabilecek olaylar konusunda emin olduğumuz şeyleri ifade ederken,
WILLINGNESS: Niyetlerimizden bahsederken,
DECISIONS: Kararımızı açıklarken,
TYPICAL BEHAVIOUR: Her zaman görülebilecek bir davranıştan bahsederken “WILL” kullanırız.

 “WILL” modal yardımcı fiilini kullanım alanlarına göre örnek cümleler vererek inceleyelim.

REQUESTS: Ricada bulunurken, birisinden bir şey yapmasını isterken…Will you bring me some water, please?

(Lütfen bana biraz su getirebilir misin?)

ORDERS: Emir ve istekte bulunurken,

All soldiers will be ready!

(Bütün askerler hazır olsun/hazır olacak!)

OFFERS: Teklifte bulunurken,

Will you have some more sugar? (Biraz daha şeker ister misin?)

CERTAINTY: Şimdi ve gelecekte olabilecek olaylar konusunda emin olduğumuz şeyleri ifade ederken,

All meetings are canceled. There will be a storm. (Bütün buluşmalar iptal edildi. Fırtına çıkacak.)

WILLINGNESS: Niyetlerimizden bahsederken,

We will buy a house. (Biz bir ev almak istiyoruz/alacağız.)

DECISIONS: Kararımızı açıklarken, niyetlerimizden bahsederken, söz verirken,

I will help you for  all your problems. (Tüm sıkıntıların için sana yardım edeceğim.)

TYPICAL BEHAVIOUR: Her zaman görülebilecek bir davranıştan bahsederken,

He will talk too much again in the classroom. (O sınıfta yine çok konuşacaktır.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.