Would

WOULD

“would” modal yardımcı fiilini genellikle ricalarda bulurken kullanırız. “would you… ?” şeklinde “yapar mısın eder misin” anlamlarını veririz. Detaylı olarak incelemeye geçelim.

“WOULD” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir?

  Ricada, teklifte, ikramda bulunurken, geçmiş eylemlerden bahsederken  “would” kullanırız.

1-REQUESTS: Rica, istek…

Would you please carry these bags? (Şu çantaları taşıyabilir misin, lütfen?)

Would you mind opening the window? (Pencereyi açman da bir sakınca var mı acaba?)

2-INVITATIONS: İkram, davet…

Would you like to have a cup of tea? (Bir bardak çay ister misin?)

3-PAST HABITS: Geçmiş alışkanlıklar, yapılanlar…

“used to” yerine kullanabileceğimiz bir yapıdır. “Eskiden yapardım” şeklinde geçmişte yaptığımız genel eylemlerden, rutinlerden bahsederken “would” kullanabiliriz.

I would get up early when I had a job. (İşim olduğu zaman erken kalkardım.)

Geçmişte “ısrar” edilen bir davranıştan bahsedilirken “would” kullanılır.

His family warned him but he would drive the car fast. (Ailesi onu uyardı ama o abrayı hızlı sürmekte ısrarcıydı.)

“WOULD” Modal Yardımcı Fiili ile Nasıl Cümle Kurulur?

OLUMLU:

Özne + would like to + yalın fiil.
I would like to drink.  (Bir şeyler içmek istiyorum.)

Özne + would + yalın fiil
She would do bad things!(O kötü şeyler yapardı.)

OLUMSUZ:


Özne + wouldn’t + yalın fiil.
He wouldn’t do anything!(O bir şey yapmak istemezdi.)

SORU:

Would you like to + yalın fiil?
Would you like to drink a cup of tea? (Bir fincan çay içmek ister misin?)
Would + bütün özneler + yalın fiil?
Would he do anything? (O bir şey yapacak mı?)
Would you mind + fiil + ing?
Would you mind opening the window? (Pencereyi açmanda bir sakınca var mı?)
Would you please + yalın fiil?
Would you please help me? (Lütfen bana yardım eder misin?)

CEVAP:

Yes, please. (Evet, lütfen.)
No, thank you. (Hayır, teşekkür ederim.)
I’d like to very much. (Yapmayı çok isterim.)
I’d love to very much. (Yapmayı çok çok isterim.)
I’d like to very much but I’m afraid I can’t. (Yapmak isterdim ama korkarım yapamam.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.