Nouns: Türleri ve Görevleri

Kinds and function – İsmin türleri ve görevleri

There are four kinds of noun in English. İngilizce’de  4 çeşit isim vardır.
 
Common nouns: Proper nouns: Abstract nouns: Collective nouns:
Cins (Tür) isimler: Özel isimler: Soyut isimler: Topluluk isimleri:
Woman, bird, desk…
Turkey, Mr.Einstein
Fear, beauty, joy… Group, army, team,crew,family, audience,band, class, committee,crowd, dozen,flock,heap,herd, jury,kind,lot,stuff, public
(!) Topluluk isimleri tekil ya da çoğul fiiller ile kullanılabilir.-Tek bir gruptan bahsediyorsak tekil kullanırız.
The crew is very hardworking.-Grup içindeki insanlardan bahsediyorsak çoğul fiil kullanırız.
The crew are wearing the same uniforms.(!) Topluluk isimleri ile aitlik sıfatı bir arada kullanıldığında aitlik sıfatı fiil ile aynı özelliği taşımalıdır.Örneğin “are” ile “their” , “is” ile “its” aynı cümlede yer almalı.The team is celebrating its achievement.
The team are celebrating their achievement.
 
A noun can function as: İsimlerin cümle içindeki görevleri:
1-The subject of a verb: 1-Cümlenin fiiline bağlı özne olarak kullanılır:
My father arrived.
2-The complement of the verbs “be,become,seem”: 2-Be-become-seem fiilerini tamamlar:
My daughter is a student.
The project seems good.
3-The object of a verb: 3-Cümlenin fiiline bağlı nesne olarak kullanılır:
I plant flowers.
A barber cuts hair.
4-The object of a preposition: 4-“Edat-ilgeç” ile beraber kullanılan nesne olarak görev alır:
I wrote to your teacher.
We arrived to the airport.
5-In possessive case: 5-Aitlik – iyelik halinde kullanlır.
I borrowed Jane’s book.

Nouns
1-What are nouns?
2-Kinds and function
3-Gender
4-Plurals
5-Compound Nouns
6-Uncountable Nouns
7-The Possessive Case
8-The Genitive Case

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.