Nouns: Cinsi (Gender)

Gender-İsmin Cinsi

Masculine –Erkeğe ait

Men, boys, male animals and he-they (pronoun)

Erkekler, erkek çocuklar, erkek hayvanlar, erkeği niteleyen “he-they”

Feminine – Kadına ait

Women, girls, female animals, and she-they (pronoun)

Kadınlar, kız çocuklar, dişi hayvanlar, kadını niteleyen “she-they”

Neuter – Cinsiyetsiz

Inanimated things, babies and animals that we don’t know their sex…
Cansız varlıklar, cinsiyeti bilinmeyen hayvan ve bebekler…

Exceptions – İstisnalar

Gemilerden ve bazen arabalardan ve diğer araçlardan bahsederken “feminine” kelimeler kullanabiliriz. Bahsedilen bu araçların kişi üzerinde bir etkisi, sevgisi, duyduğu bir saygı etkilenme vb. bir duygu var ise “feminine” olarak bu araçlardan bahsederiz.

Bazı ülkeler için de “feminine” ifadeler kullanılabilir.
ship, car, motorbike, Scotland,

   
İSMİN CİNSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ KELİME LİSTESİ  
Masculine/Feminine nouns denoting people Masculine/Feminine nouns denoting animals Common Gender Nouns
İnsanlara ait bazı “masculine” ve “feminine” isimler Hayvanlara ait bazı “masculine” ve “feminine” isimler Ortak olan cins isimler
Masculine Feminine Masculine Feminine  x
boy girl cock hen baby
bachelor spinster dog bitch bird
bridegroom bride duck drake cat
brother sister fox vixen child
czar czarina lion lioness cattle
father mother stag doe cousin
dad mum tiger tigress companion
daddy mummy Domesticated animals: comrade
emperor empress Evcilleştirilmiş hayvanlar: dancer
gentleman lady Masculine Feminine deer
god goddess buck doe friend
grandfather grandmother stallion mare guardian
husband wife ram ewe  guest
man woman boar sow infant
master mistress rooster hen owner
murderer murderess drake duck parent
nephew niece bull cow passenger
poet poetess gander goose pig
policeman policewoman     president
sir madam     pupil
son daughter     relation
uncle aunt     relative
widower widow     sheep
wizard witch     singer
duke duchess     spouse
earl countess     student
king queen     swan
lord lady     teacher
prince princess     teenager
actor actress      
conductor conductress      
heir heiress      
hero heroine      
host hostess      
manager manageress      
steward stewardess      
waiter waitress      
salesman saleswoman      

Nouns
1-What are nouns?
2-Kinds and function
3-Gender
4-Plurals
5-Compound Nouns
6-Uncountable Nouns
7-The Possessive Case
8-The Genitive Case

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.