Birleşik İsimler: Compound Nouns

Compound Nouns (Birleşik İsimler)

noun + noun airplane (uçak) “Compound nouns” birleşik kelimeler anlamına gelir. İki kelimenin birleşiminden bir ortaya çıkar. Bu tür kelimelerin oluş şekli farklılıklar gösterir. 
adjectives + noun blackboard (kara tahta)
verb + noun swimming pool (yüzme havuzu)
preposition + noun inside (içerisi)
noun + verb (gerund) goodlooking (iyi görünüşlü)
noun + preposition hanger on (askı)
adjective + verb dry-cleaning (kuru temizleme)
preposition + verb oncoming (yaklaşan)

 Genel olarak kelimelerin oluşma şekilleri:

1-İki ismin birleşiminden oluşur.
handbook (noun + noun) (elkitabı)

2-Bir isim bir fiilin birleşiminden oluşur. Fiil “gerund” halindedir yani sonuna -ing almıştır.
coal-mining (noun + verb – gerund) (kömür madeni)
dining-room (verb-gerund + noun) (yemek odası)

Nouns
1-What are nouns?
2-Kinds and function
3-Gender
4-Plurals
5-Compound Nouns
6-Uncountable Nouns
7-The Possessive Case
8-The Genitive Case

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.