Sayılamayan İsimler: Uncountable Nouns

UNCOUNTABLE NOUNS – (NON- COUNT NOUNS – MASS NOUNS) :

Sayılamayan İsimler

“Uncountable nouns” sayılamayan isimler anlamına gelir. Sayılamayan isimleri sınıflandırarak incelemekte fayda vardır. Daha rahat öğrenebilir ve kullanabiliriz. Sayılamayan isimleri çoğul yapamayız. Cümle kurar iken tekil form düşünülerek cümle kurulur.

Cisim ve hammadde isimleri Soyut isimler İnsani Etkinlikler Hava ile ilgili isimler Parçalardan oluşan bir takımın isimleri Yiyecek-içecek isimleri
(Names of substances) (Abstract Names) (Human Activities) (Names about weather) (Names of a set of matching pieces) (Food-drink)
cotton fear business weather furniture bread
iron beauty working air luggage coffee
gold advice housing wind baggage milk
silver death swimming thunder cream
velvet experience meeting lightning oil
dust help smoke jam
glass information ice
paper progress tea
sand the news water
soap knowledge
stone evidence
wood trouble
1- Sayılamayan isimler her zaman tekil formdadır. Çünkü bu tür kelimeleri rakamlar ile ifade edemeyiz.
Örneğin “iron” (demir) kelimesini “two irons” (iki demirler) şeklinde ifade edemeyiz.
I need iron. (Demire ihtiyacım var.)
2- Sayılamayan isimler “a-an” ile de kullanılmaz.
I need an iron. (Bir demire ihtiyacım var.)
3- Sayılamayan isimler genellikle “some, a little, no, any, bit-piece-slice of “gibi kelimelerden sonra kullanılır.
I have no iron. I need some iron. (Demirim yok. Biraz demire ihtiyacım var.)
4- Sayılamayan isimlerden miktar olarak nasıl bahsedebiliriz, sayılabilir hale dönüştürebiliriz?
-“hair”: Saç kelimesini başın üstündeki bütün saçları ima ederek söylersek sayamayız. Ancak “tek tel saç” anlamında söylersek sayabiliriz.I have ten grey hairs on my head. (Kafamda 10 tane gri saç var.)
-“tea” çay kelimesini “a tea” bir çay ifadesiyle kullanamayız fakat;a cup of tea (bir fincan çay)two cups of tea (iki fincan çay)şeklinde kullanabiliriz.

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.