Aitlik: The Possessive Case (‘s)

The Possessive Case (‘s) – Aitlik Durumu

The Form / Kullanım Şekli

– “Possessive” aitlik anlamına gelir. Aitlik eki de  (‘s) takısıdır.

– Herhangi bir varlığın, nesnenin birisine ait olduğunu söylerken aitlik eki “-s” takısını kullanırız.

John’s dog (John’un köpeği)

the dog’s collar (köpeğin tasması)

– Sonu -s ile bitmeyen tekil veya çoğul kelimeler ile kullanılabilir.

Singular (Tekil)

a man’s car (adamın arabası)

the dog’s collar (köpeğin tasması)

a girl’s voice (bir kızın sesi)

Plural (Çoğul)

men’s car (erkeklerin arabası)

children’s ball (çocukların topu)

women’s rights (kadınların hakkı)

– Sonu -s ile biten çoğul kelimeler ile ‘s takısı kullanıldığında sadece üstten virgül (‘) ile aitlik anlamı katabiliriz.

the dogs’ collar (köpeklerin tasması)

the teachers’ choice (öğretmenlerin tercihi)

– Sonu “s” ile biten, bilinen, klasik isimler genellikle sonuna (‘) üstten virgül alarak aitlik anlamı kazanır.

Sophocles’ book  (Sophokles’in kitabı)

Archimedes’ Law (Arşimed Kanunu)

– Sonu “s” ile biten diğer kelimeler (‘s) ya da (‘) üstten virgül alarak aitlik anlamı kazanır.

My parents’s car (anne babamın arabası)

My parents’ car (anne babamın arabası)

-Birleşik kelimelerde sonuncu kelime ‘s alır.

penfriends’ letters (mektup arkadaşımın mektupları)

housemaids’ wage (ev yardımcılarının maaşı)

– Birden çok kelimeden oluşan isimlerde de sonuncu kelime ‘s alır.

the Prince of England’s life (İngiltere Prensi’nin hayatı)

– Kısaltılmış kelimelerden sonra da ‘s kullanabiliriz.

the  TMMB’s decision (TMMB’nin kararı)

The Use / Kullanım Yerleri

– Aitlik durumu çeşitli varlıklar, durumlar için kullanılan bir öğedir.

– Kişiler için / People/a person:

children’s party (çocukların partisi)

my mother’s cake (annemin keki)

– Ülkeler için / Countries:

Turkey’s  location (Türkiye’nin konumu)

England’s conditions (İngiltere’nin şartları)

– Hayvanlar için / Animals:

the dog’s collar (köpeğin tasması)

my cat’s milk (kedimin sütü)

– Araçlar için / Vehicles:

the ship’s deck (geminin güvertesi)

the boats’ safety (botların güvenliği)

your car’s wheel (arabanın tekerleği

– Zaman ifadeleri için / In time expressions:

tomorrow’s weather (yarınki hava)
last week’s news (geçen haftanın haberleri)

-Parası ne kadar? / In expression of (money + worth of)

2 liras’ of orange (portakal 2 lira)

5 dolars’ of skirt (etek 5 dolar)

-Some certain nouns:

-s kullanıldığı halde ikinci bir kelimeye ihtiyaç duymayan bazı kelimeler:

a baker’s (shop) : Fırın (dükkanı)

a butcher’s (shop): Kasap (dükkanı)

a chemist’s (shop): Eczane (dükkanı)

a florist’s (shop): Çiçekçi (dükkanı)

“shop” kelimesini kullanmayız.

a house agent’s (office): Emlak (ofisi)

a travel agent’s (office): Seyahat acentesi (ofisi)

“office” kelimesini kullanmayız.

– Bilinen işyerleri için de sadece ‘s kullanılabilir.

I  go to  Zanga’s to have lunch.

– Birisinin evinden bahsederken de sadece kişinin ismini söyleyerek ‘s takısı kullanabiliriz.

We have lunch at Jane’s.

(Jane’s house dememize gerek yok.)

Nouns
1-What are nouns?
2-Kinds and function
3-Gender
4-Plurals
5-Compound Nouns
6-Uncountable Nouns
7-The Possessive Case
8-The Genitive Case

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.