Past Continuous Tense

PAST CONTINUOUS TENSE

Geçmişte olan, ne zaman başlayıp ne zaman bittiği belli olmayan eylemler için past continuous zamanını kullanırız. Şimdiki geçmiş zamanı ifade eden bir yapıdır. “yapıyordum, yazıyordum… gibi)

FORM: Past Continuous zamanında cümle nasıl kurulur? Cümle kurarken nelere ihtiyacımız vardır?

İhtiyacımız olan şeyler; özne, was,were, verb, +ing

Affirmative (+) you-we-they were speaking I-he-she-it was speaking
Negative(-) you-we-they were not speaking I-he-she-it was speaking
Interrogative (?) Were you-we-they speaking? Was I-he-she-it speaking?
Negative Interrogative (?-) Weren’t you-we-they speaking?
Were you-they-we not speaking?
Wasn’t  I-he-she-it speaking?
Was I-he-she-it not speaking?
Short Answers Yes, you-we-they were.
No, you-we-they weren’t.
Yes,I-he-she-it was.
No, I-he-she-it wasn’t.
Contraction was not > wasn’t were not > weren’t

USE: Past Continuous zamanını ne için, nerelerde kullanırız?

1- Actions continuing in the past, not known when started or finished: Geçmişte olmaya devam eden ve biten, ne zaman başladığı ve bittiği belli olmayan eylemler için past continuous zamanını kullanırız. (Zaman sınırlaması yoktur.)

All morning, I was studying for the exam.

(Bütün sabah sınava çalışıyordum.) = (Belli bir zaman yok, sabah boyunca çalışmış sürekli mi ara vererek mi belli bir kısmında mı belli değil…)

2- When an action interrupts an another action continuing in the past: Geçmişte devam etmekte olan bir eylemin başka bir eylemle çakışması durumunda past continuous zamanını kullanırız.

I was reading a book when she phoned me.

( O beni aradığında, kitap okuyordum.) = (Kitap okuma eylemi telefon araması ile kesilmiş…)

3- Simultaneous past actions: Geçmişte aynı anda olmaya devam eden iki farklı eylemden bahsederken past continuous zamanını kullanırız. (parallel actions)

They were playing football while it was raining.

( Yağmur yağarken, onlar futbol oynuyordu.) = (Yağmurun yapması ve topun oynanması aynı anda gerçekleşiyor…)

4- Describtions to the past events in a story/narrative: Hikayenin veya bir olayın anlatımında past continuous zamanının kullanımı mümkündür.

… Children were running and playing games in the forest .It was a good day…

(Çocuklar ormanda koşuyor ve oyun oynuyorlardı. Güzel bir gündü…)

5- Indicating gradual development: Geçmişte aşama aşama yol alan, gelişen olaylar/durumlar için past continuous zamanını kullanmamız olağandır.

The sun was rising while we were working.

(Biz çalışırken, güneş doğuyordu.) = (Güneş yavaş yavaş doğuyor…)

The storm was getting closer!

( Fırtına gittikçe yaklaşıyor…)

TIME EXPRESSIONS: Past Continuous zamanı ile kullanılan zaman ifadeleri nelerdir?

while : -iken While I was waiting him, I was eating my hamburger.
(Onu beklerken hamburgerimi yiyordum.)
when: -olduğu vakit They were looking for the boy, when he was hiding.
(O saklanıyorken, çocuğu arıyorlardı.)
as: -iken As she was phoning me, I was phoning her!
(Ben onu ararken o da beni arıyordu.)
all…day/morning ..: bütün… gün/sabah… My father was watering the garden all morning.
(Babam sabahleyin bahçeyi suluyordu.)
just as: tam …oluyor iken The thief escaped just as I was opening the door.
(Ben tam kapıyı açıyorken hızsız kaçtı.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.