Past Simple Tense

PAST SIMPLE TENSE

Geçmiş zamanda olup biten, artık devam etmeyen olaylar için “past simple” zamanını kullanırız. Geçmiş zamanı ifade eder; gittim, gördüm, yazdım vb…

FORM: Past Simple zamanınında cümle nasıl kurarız? Cümle kurarken nelere ihtiyaç duyarız?

Cümle kurarken ihtiyacımız olan şeyler:

özne (subject), fiilin geçmiş zaman hali (the past of a verb), yardımıcı fiil- did (auxiliary verb), not (olumsuzluk eki)

Affirmative (+) Subject + v2. I-you-we-they-he-she-it wanted
Negative (-) Subject + did not + verb. I-you-we-they-he-she-it did not want
Interrogative (?) Did + subject + verb? Did I-you-we-they-he-she-it want?
Negative interrogative (?-) Didn’t + subject + verb?
Did + subject + not + verb?
Didn’t I-you-we-they-he-she-it want?
Did I-you-we-they-he-she-it not want?
Short answers Yes + subject + did.
No + subject + did not.
Yes,I-you-we-they-he-she-it did. No, I-you-we-they-he-she-it did not/didn’t.
CONTRACTION did not = didn’t

Verb2 nedir? Fiilin geçmiş zaman hali nedir? Fiili geçmiş zamanda nasıl çekimleriz?
The past of the verb nedir? Geçmiş zamanda fiiller nasıl yazılır?

Geçmiş zamanda cümle kurarken fiilimizi ikinci halde çekimleriz. Örnek: want >> wanted olur.

Peki, fiilleri neye göre yazacağız? Çekimleyeceğiz?

Fiiller bu durumda ikiye ayrılır; irregular verbs (düzensiz fiiller) ve regular verbs (düzenli fiiller).

Regular verbs nedir? Düzenli fiiller nedir?

Regular verbs “düzenli fiiller” anlamına gelir. Düzenli fiilleri geçmiş zamanda çekimlediğimiz zaman sonuna -ed, -d veya -ied alır.


Spelling Notes/ Yazım kuralları:
– Son harfi “e” ile bitenlerin sonuna -d harfi yazılır.  Love > loved
– “sessiz harf + y” ile bitenlerin sonuna “ied” yazılır, “y” harfi düşmüş olur. Study > studied
– Diğer düzenli fiillerin sonuna “ed” eki yazılır. Want > wanted
– “sesli harf + y” ile bitenlerde bir değişiklik yoktur. Obey > obeyed


Fiilin regular verb, düzenli fiil olduğunu nereden bileceğiz?

Maalesef, fiilerin hangi gruba ait olduğunu bilmek zorundayız. Kelime listelerinden yararlanarak bunları öğrenmemiz lazım. Karşılaştıkça da öğrenmemiz mümkündür ve daha kalıcıdır. Bkz. REGULAR VERB LIST

Irregular verbs nedir? Düzensiz fiiller nedir?

Irregular verbs “düzensiz fiiller” anlamına gelir. Düzensiz fiilleri geçmiş zamanda çekimlediğimiz zaman yazılışlarında farklılıklar olur. Write > wrote gibi.

Fiilin irregular verb olduğunu nereden bileceğiz? Fiilin düzensiz fiil olduğunu nereden bileceğiz?

Maalesef, fiilerin hangi gruba ait olduğunu bilmek zorundayız. Kelime listelerinden yararlanarak bunları öğrenmemiz lazım. Karşılaştıkça da öğrenmemiz mümkündür ve daha kalıcıdır. Bkz. IRREGULAR VERB LIST

USE: Past Simple zamanını nerelerde kullanırız? Geçmiş zamanı nerelerde kullanırız?

1- A completed action at a definite time  in the past: Geçmiş zamanda belli bir vakitte olup biten eylemler için “past simple” geçmiş zamanını kullanırız.

I bought a car two years ago.

(İki gün önce araba aldım.)

He broke his leg yesterday.

(Dün bacağını kırdı.)

Ne zaman olduğu belli…

2- Actions happened one after another in the past: Geçmişte peş peşe yapılan eylemler için past simple geçmiş zamanı kullanılır.

I poured some milk and I mixed them.

(Biraz süt ekledim ve hepsini karıştırdım.)

3- For the past habits, generally using adverbs of frequency: Geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken past simple zamanını kullanabiliriz. Genellikle sıklık zarflarını da cümle içinde kullanmayı tercih ederiz. Bkz. “Used to”(used to kalıbı geçmiş alışkanlıklarımız için kullanılan başka bir kalıptır)

I always ran in the mornings, when I was young.

(Gençken, her zaman sabahları koşardım.)
Bkz. “used to” (I used to run, dersek de olur.)

TIME EXPRESSIONS: “Past Simple” zamanı ile kullanılan zaman ifadeleri nelerdir?

yesterday:dün I called him yersterday.
(Dün onu aradım.)
then: o zaman She forgot her jacket then.
(O zaman, o ceketini unuttu.)
when: ..x..olduğu zaman When I saw him, I remembered all things.
(Onu gördüğüm zaman her şeyi hatırladım.)
how long ago..? : ne kadar zaman önce How long ago did you meet her?
(Ne kadar süre önce onunla görüştün?)
last…: en son…geçen… I saw him last night.
(Onu geçen gece gördüm.)
…ago:…önce Two days ago, there was a accident here.
(İki gün önce burada bir kaza oldu.)
in…(geçmiş bir yıl) In 1980, An earthquake disaster was experienced here.
(1980 yılında burada bir deprem felaketi yaşandı.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.