Present Perfect Tense

ÖZNE (Subject) HAVE /HAS (Aux.Verb)  Fiilin 3. Hali (Main Verb)

 PRESENT PERFECT TENSE

“Present Perfect” zamanı hem geçmiş zamanı hem de şimdiki zamanı içeren bir yapıdır. Bahsedilen eylemler geçmiş zamanda başlar ve şimdiki zamanda etkisini devam ettirir.

FORM: Present Perfect Tense ile cümle nasıl kurarız? Nelere ihtiyacımız vardır?

“Present Perfect” zamanında cümle kurarken ihtiyacımız olan şeyler özne, yardımcı fiil olan “have-has” ve 3. halde çekimlenmiş ana fiildir.

-Özne = I, you, we, they, he, she, it, Jane, John, mother…

-Yardımcı fiil (auxiliary verb) = have – has

-3. halde çekimlenmiş fiil (past participle) = ana fiil

ÖRNEK:

I have finished my homework.
have > yardımcı fiil
finished > 3. Halde çekimlenmiş ana fiil

CÜMLE YAPISI: Olumlu, olumsuz, soru, olumsuz soru,kısa cevap cümlesi nasıl yapılır?

Affirmative
Olumlu(+)
I/you/we/they have cleaned He/she/it has cleaned
Negative
Olumsuz(-)
I/you/we/they have not cleaned He/she/it has not cleaned
Interrogative
Soru(?)
Have I/you/we/they cleaned ? Has he/she/it cleaned?
Negative Interrogative
Olumsuz Soru(?/-)
Have I/you/we/they not cleaned? Has he/she/it not cleaned?
Short Answers
Kısa Cevap
Yes, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they have not.
Yes, he/she/it has.
No, he/she/it has not.

CONTRACTION/Kısaltma: Yardımcı fiillimizi cümle içinde kısa halde yazabiliriz. Kısa yazılmış şekilde örnekler verelim.

I’ve been
You’ve been
We’ve been
They’ve been
It’s been
She’s been
He’s been
Aleyra’s been
I haven’t been
She hasn’t been
No,she’s not.
No,they’ve not.

NİYE SADECE “HAVE” KULLANMIYORUZ? NEDEN “HAS” KULLANIYORUZ?

– Yardımcı fiilimiz olan “have” present perfect zamanında “present tense” formunda kullanılır. Present tense formunda kullandığımız fiillerin özneye göre farklılık gösterdiğini “Present Simple Tense” konusunda görmüştük. Aynı mantık burada da devam etmektedir. O yüzden;

I-you-we-they özneleri ile “have” yardımcı fiilini kullanırız.
He-she-it özneleri ile de “have” in diğer formunu kullanırız yani “HAS”

PRESENT PERFECT’te SORU YAPARKEN NEYİ BAŞA YAZACAĞIZ?

-Soru cümlesi yazarken her zaman yardımcı fiilimizi başa almalıyız. Bu konuda yardımcı fiilimiz neydi? “HAVE – HAS” idi.
O zaman… Yardımcı fiil ile özneyi yer değiştirmemiz yeterli olacaktır.
She has painted. > Has she painted?

PRESENT PERFECT’te CÜMLEYİ OLUMSUZ NASIL YAPARIZ?

– Yardımcı fiilimiz “have/has” olumsuzluk eki olan “not” ile birleşince cümlemiz olumsuz hale gelir.

She has painted. >>    ( has +not )  >>  She has not painted.

PAST PARTICIPLE NEDİR?
V3 NEDİR?
FİİLİN 3. HALDE ÇEKİMLENMESİ NEDİR?

-“past participle” dediğimiz olay fiilin geçmiş zamanda 3. Halde çekimlenmesidir. Buna V3 de deriz.

PEKİ FİİLİN İKİNCİ HALİNİ (v2) NEREDE KULLANIYORUZ?

-“past” formunda çekimleniş fiillerimizi de “PAST SIMPLE” zamanında kullanıyoruz.

ÖRNEK VERELİM:

VERB VERB2 (PAST) VERB3 (PAST PARTICIPLE)
go (gitmek)
write (yazmak)
want (istemek)
went (gitti)
wrote (yazdı)
wanted (istedi)
gone (gitmiş)
written (yazmış)
wanted (istemiş)
BUNLARI SIMPLE PAST ZAMANINDA KULLANIRIZ. BUNLARI PRESENT PERFECT ZAMANINDA KULLANIRIZ.

FİİLLERİ NEYE GÖRE ÇEKİMLEYECEĞİZ? NASIL YAZACAĞIZ? 

-Fiillerimizi belli kurallara göre çekimlemek zorundayız. Kolay onlanların dışında yazımında büyük farklılıklar olan fiiller de vardır. Bunları regular/irregular verbs listelerinden yararlanarak öğrenebiliriz.

REGULAR VERBS NEDİR?

-Regular verbs dediğimiz olay düzenli fiillerdir. Düzenli fiilleri sonuna -ed ekleyerek çekimleyebiliriz.

want > wanted , paint > painted … gibi.


– Irregular verbs dediğimiz olay fiillerin düzensiz olması, çekimlerken farklılıklara uğramasıdır. Yazılışında değişiklikler olur.

write > written,  buy > bought… gibi.

USE: Present Perfect Tense nerelerde kullanılır?

Geçmiş zaman ile şimdiki zamanı içeren bu yapı daha çok şu durumlarda kullanılır:

Conversations : konuşma,sohbet…
Letters: mektuplar
Newspapers: gazeteler
Television and radio reports: televizyon ve radyo haberleri

1- An action in the past has continuing effects in the present: Geçmişte başlayan bir olayın şimdiki zamanda etkisini sürdürmesinde “present perfect” zamanı kullanılır. Bu durumlar genellikle “hareket bildirmeyen fiiller” (stative verbs) ile ifade edilir.

have, be, want,know, like..” gibi fiiller.

Zaman ifadesi olarak da “for-since” kullanarak cümlemizi daha anlamlı ve kurallı bir şekilde kurabiliyoruz. (for=..x.. süredir), (since=’den beri)

I have been in this counrty since 2000.
(2000 yılından beri bu ülkedeyim.)

She has had this job for three years.
(3 yıldır o bu işe sahip.)

2- An action happened in the past and the result is visible in the present: Geçmişte olup bitmiş fakat sonucu şimdiki zamanda da görülebilen olaylar için “present perfect” zamanı kullanırız.

Zaman ifadesi olarak “just” bu durum için uygun bir kelimedir. (just = henüz/daha demin/az önce)
Olumsuz cümlelerde de yet kullanabiliriz. (yet=henüz)

     My father has just finished his work.
(Babam işini daha yeni bitirmiş.) = Daha yeni bitirmiş, bakıldığında yeni bitirdiği anlaşılıyor.

    My father hasn’t finished his work yet.
(Babam işini daha bitirmemiş.) = Daha bitirememiş hala yapacak, bitmemiş, etkisi hala sürüyor ve görülüyor.

3- An action happened at an unstated time in the past: Geçmiş zamanda ne vakit olduğu belli olmayan olaylar için “present perfect” zamanını kullanırız. Burada olayın ne zaman olduğu önemli değildir. Olay daha önemlidir. Yapılan olaya vurgu vardır. Olayın sonucu görülebilir, tahmin edilebilirdir.

I have washed my car.
(Arabamı yıkadım.) dediğimiz zaman arabanın yıkanmış olduğu bilinir ve temiz olduğu sonucuna varırız.

PRESENT PERFECT ZAMANININ SIMPLE PAST İLE FARKI NEDİR PEKİ?

Simple past (geçmiş zaman) da meydana gelen olayların etkisinin sürüp sürmediği bilinmez. “Arabamı yıkadım” deriz ama şimdi o araba temiz mi kirli mi onu karşıdaki kişi anlayamaz. Ama “I have washed my car.” Dersek karşıdaki kişi “Haaa..bu arabayı yakın zamanda yıkamış, temiz olduğunu bana söylüyor.” diye düşünür.

4-Actions in the past may happen again in the future: Geçmişte olmuş olan eylemlerin gelecekte de olma ihtimali durumunda “present perfect” zamanını kullanırız.

She has read a lot of books. (O birçok kitap okudu.) > ve daha da okuma ihtimali var bu eylemi gelecekte de zaman zaman tekrarlayabilir…

Eğer o kişi artık hayatta olmasaydı şöyle derdik;

She read a lot of books. (O birçok kitap okudu.) > artık okuma gibi bir imkanı yok çünkü öldü…

5- An action with a specific period of time, not at the moment of speaking: Konuşma anında gerçekleşmeyen, fakat daha bitmemiş olan, belli bir süreçte devam eden olaylar için “present perfect” zamanını kullanırız.

 |……>>……(action)……>>.….(action)……>>.….(time of speaking)|……>>……(eylem)……>>.….(eylem)……>>.….(konuşma anı)

Ortada daha bitmemiş bir zaman dilimi olması lazım mesela “bu sabah” derken eğer “öğlen” olmuşsa “sabah” artık bitmiş sayılır ve bu geçmiş zaman olur, olay bitti-gitti sayılır. Örnek verelim:

I have prepared five packets for the order this morning.
(Bu sabah sipariş için 5 paket hazırlamış ve hala hazırlamaya devam edecek.)

Bahesedilen zaman dilimi “BU SABAH” bittiğinde simple past-geçmiş zamanla şöyle dememiz lazım.

I prepared five packets for the order this morning. (Bu sabah sipariş için 5 paket hazırladım.)

PERIODS OF TIME (ZAMAN DİLİMLERİ):

today, this morning/afternoon/evening/week/month/year/century vb.

TIME EXPRESSIONS / Zaman ifadeleri:

JUST: a moment ago, henüz, biraz önce I have just painted the wall.
(Daha biraz önce duvarları boyadım.)
ALREADY: before a particular time, çoktan, daha önce I have already painted the wall.
(Ben duvarları daha önceden boyadım.)
EVER: even once, never ever, önceden hiç Have you ever climbed a mountain?
(Hiç dağa tırmandın mı?)
ALWAYS: all the time, her zaman, bunca zaman I have always climbed mountains.
(Ben hep dağlara tırmanmışımdır.)
YET:up to now, henüz, daha, şimdiye dek I haven’t climbed a mountain yet.
(Daha henüz bir dağa tımanmadım.)
Haven’t you climbed a mountain yet?
(Sen daha dağa tırmanmadın mı?)
FOR: over a period of time, belli bir zamandır I haven’t climbed a mountain for two years.
(İki yıldır dağa tırmanmıyorum.)
SINCE: from a starting point in the past, ..den beri I haven’t climbed since 2000.
(2000 yılından beri tırmanmadım.)
LATELY-RECENTLY: son zamanlarda Lately/recently, there has been a decrease of male workers in companies.
(Son zamanlarda, şirketlerde erkek iş gücünde bir azalma oldu.)
SO FAR-UNTIL NOW-UP TO-TILL NOW: şimdiye kadar I have won three gold medals so far.
(Şimdiye kadar 3 tane altın madalya kazanmışlığım vardır.)
In the LAST-For the PAST-LAST….: en son, son She has changed 12 jobs in the last 2 years.
( Son iki yıldır 12 tane iş değiştirmiştir.)
It’s the FIRST-SECOND time…:birinci-ikinci defa.. It is the fifth time you have an accident with my car!
(Bu arabamla 5. Kez kaza yapışın!)
It’s + period + since + simple past/perfect I has been two years since I travelled to Turkey.
(Türkiye’ye gideli iki yıl olmuş.)
It is two years since I have travelled to Turkey.
(Türkiye’ye gideli iki yıl oldu.)
It is two years since I last travelled to Turkey.
(En son Türkiye’ye gideli iki yıl oldu.)

 PRESENT PERFECT ile “HAVE BEEN” ve “HAVE GONE” Durumu nedir? 


“Have been” nasıl kullanılır? “Have been” nedir?
“Have gone” nasıl kullanılır? “Have gone” nedir?

HAVE GONE (to)
Kişi bir yere gitmiş ve daha dönmemiş ise “have gone” yapısını kullanırız.
She has gone to her country. (Memleketine gitmiş daha geri dönmemiş.Burada değil.)

HAVE BEEN (to)
Kişi bir yere gitmiştir ve geri dönmüştür. Artık gittiği o yerden bahsediyordur. Durum böyle ise “have been to” yapısını kullanırız.
She has been to her country. She is here now. (O memleketindeydi.Şimdi burada.)

HAVE BEEN (in)
Geçmişten beri bulunduğumuz yerden bahsederken “have been in” yapısını kullanırız.
I have been in İstanbul for 5 years.
(Beş yıldır İstanbul’da bulunmaktayım.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.