Present Simple Tense

PRESENT SIMPLE TENSE

FORM: “Present Simple” ile cümle nasıl kurulur?

Affirmative
Olumlu (+)
I want He-she-it wants We-you-they want
Negative
Olumsuz (-)
I do not want He-she-it does not want We-you-they do not want
Interrogative
Soru (?)
Do I want? Does he-she-it want? Do we-they-you want?
Short Answer
Kısa cevap
Yes,I do.
No, I do not.
Yes,he-she-it does.
No, he-she-it does not.
Yes, we-you-they .
No, we-you-they do not?


Tabloda görüldüğü gibi “simple present” yapısında cümle kurmak çok kolay.  İhtiyacımız olan tek şey bir özne ve fiil. İşi yapan ve eylem bildiren kelimelerle rahatlıkla cümleler kurabiliriz. Özne işi yapandır, ben-sen-Ayşe gibi. Fiil ise iş bildiren kelimelerdir, gitmek-gelmek-koşmak gibi.


I,you,we,they (ben,sen,biz,onlar) ile cümleler kuralım.

(ben-gitmek-iş-hergün)  I go to work everyday.


(sen-izlemek-çizgifilm-her sabah)  You watch cartoon every morning.


(biz-seyahat etmek-her yaz)  We travel every summer.


(onlar-okumak-kitap-her akşam) They read  a book every evening.


He,she,it (o) ile cümleler kuralım.

(o-yıkamak-araba-her hafta)  He washes his car every week.

(o-taramak-saç-her sabah)  She combs her hair every morning.

(o-içmek-süt)  It drinks milk.


Sadece he-she-it 3. tekil şahsı nitelemez. Ayşe, Jane, mum, cat, car gibi tekil olan isimler de 3. tekildir. Bunlar da -s kuralına tabidir. Aşağıda örneklerle inceleyelim.

My mother (she) : My mother sews pants. (Annem pantolon diker.)
Ayşe (she) : Ayşe paints well. (Ayşe güzel boya yapar.)
My father (he): My father drives slow. (Babam yavaş araba kullanır.)
Ali (he): Ali does exercises ever morning. (Ali her sabah spor hareketleri yapar.)
A cat (it) : My cat drinks milk and it eats fish. (Kedim süt içer ve o balık yer.)


“Present Simple” zamanında “he-she-it” özneleri ile cümle kurmak size zor gelebilir ancak böyle bir durumu öncelikle kafanızdan çıkarmanız gerekir. Ben bunu anlayacağım deyin önce “lütfen” (: Adı üstünde simple tense “kolay-basit zaman” anlamındadır. Dünyada kullanılan her dilin açıklanamayan bazı tuhaf kuralları olabiliyor. Yapacak bir şey yok (: Bir duyuma göre İngilizce dilinde eskiden tüm özneler bazı ekler alıyormuş ancak zamanla bu ekler geçerliliğini yitirmiş ve sadece 3. Tekil şahıs olan “he-she-it” ile -s takısı kullanılmaya devam etmiş. İngilizceyi anadili olarak konuşanlara sorarsanız “-s takısı olmadan cümle kurmak kulağa garip geliyor” cevabını alabilirsiniz. Sonuç olarak -s takısının hiçbir anlamı yoktur. Sadece kullanmak zorundayız (: En azından sınavda boşluk doldururken (: Günlük hayatta kimse gelip de bizim boğazımıza sarılcak değil niye -s takısı kullanmadın diye (:


CONTRACTION: Cümle kurarken yardımcı fiillerimiz olan do-does kelimelerini olumsuz yaparken kısa yazabiliriz. (don’t-doesn’t)

I do not smoke. > I don’t smoke.
She does not smoke. > She doesn’t smoke.
Do you smoke? No,I don’t.
Does she smoke? No, she doesn’t.


USE: “Present Simple” zamanını nerelerde kullanırız? Neden kullanırız?

1-Daily routines and habits: Günlük işlerimizden ve alışkanlıklarımızdan bahsederken “present simple” zamanını kullanırız. (tekrarlan işler = repeated actions)

I wash my face everyday. (Ben hergün yüzümü yıkarım.)

He brushes his teeth every morning. (Her sabah o dişlerini fırçalar.)

2-General truths and law of nature: Genel doğrular ve doğa kanunlarından bahsederken “present simple” kullanırız.

The sun sets in the West. (Güneş batıdan batar.)

Water boils at 100 degree Celsius. (Su 100°C derecede kaynar.)

3-Timetables/programmes: Önceden ayarlanmış ve zamanlanmış olaylardan veya işlerden bahsederken “present simple” zamanını kullanırız.

The plane arrives at 12:00 pm tomorrow. (Uçak yarın 12’de varacak.) (gelecek anlam=future meaning)

4-Other uses/ Diğer kullanımlardan örnekler:

Permanent states (kalıcı durumlar), sports commentaries (spor anlatımlarında), narrations (kitapta geçen anlatımlarda), reviews (yazılarda), quoting from books (kitaplardan alıntı yapıldığında), newspaper headlines (gazete manşetlerinde) “present simple” zamanı kullanılabilir.

5- “Continuous Form -ing eki” ile ifade edilemeyen fiileri “present simple” ile kullanırız. Love, seem, want vb.

I love you. >  “loving” değil.

6- “Conditional Sentences” ile “present simple” zamanı kullanabiliriz.

If I buy a new car, its payments will cost too much. (Eğer yeni bir araba alırsam, ödemeleri çok tutacak.)

Burada “if” ile “conditional sentences” adı verdiğimiz bir yapı oluşturduk ve cümleyi “present simple” ile kurduk. Altı çizili cümlede görüldüğü üzere.

7- “Time Clauses” ile “present simple” zamanı kullanılabilir.

As soon as I earn a lot of money, I will buy a new car. (Çok para kazanır kazanmaz, yeni bir araba alacağım.)

Burada “as soon as”  ile “time clauses” adı verdiğimiz bir yapı oluşturduk ve cümleyi “present simple” ile kurduk.


TIME EXPRESSIONS: “Present Simple” ile kullanılan zaman ifadeleri nelerdir?

always: her zaman at night: geceleri in the morning: her sabah on Sundays: Pazarları everyday: hergün
usually: genellikle at noon: öğlenleri in the evening: her akşam on Mondays: Pazartesileri every night: her gece
sometimes: bazen at the weekend: haftasonu in the afternoon: her öğlen on ..days şeklinde ifadeler every weekend: her haftasonu
generally: genel olarak every…. şeklindeki uygun ifadeler
never: hiç
rarely: nadiren
often: sık sık

VERBS: Sadece “present simple” ile kullanılabilen fiiller nelerdir?

Bazı kelimeler hareket bildirmez, sadece durum bildirir. Durum bildiren hareket ifade etmeyen fiiller ile “present simple” zamanını kullanırız. “continuous” formda kullanmak istersek bunu yapamayız.Bazılarına örnek verelim.

understand: anlamak like: hoşlanmak prefer: tercih etmek believe: inanmak hate: nefret etmek
know: bilmek dislike: hoşlanmamak assume: varsaymak love: sevmek realise: farkına varmak
seem: görünmek notice: ayırt etmek forget: unutmak recognize: önemini bilmek perceive: sezmek

SPELLING: “Present Simple” zamanında yazım kuralları nelerdir?

“Present Simple” ile 3. Tekil şahıslar -s takısı almak zorundadır. Fiile gelen -s takılarını farklı şekillerde eklemek zorunda kalabiliyoruz. Fiilin yazılış şekline göre karar vereceğiz.

  • Ss, sh, ch, x ve o ile bitenlere -es takısını ekleyeceğiz.
  • Sessiz harf + y ile biten kelimelerde “y” harfi “i” ye dönüşür ve ondan sonra -es takısı alır.

wash > washes
watch > watches
go > goes
study > studies
carry > carries

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.