Interrogative Pronouns

Interrogative Pronouns/İngilizce’de Soru Zamirleri

Bu tür zamirler soru kelimelerinden oluşur. “Wh- ile başlayan soru kelimeleri ve how” bizim soru sormamızı sağlayan yapılardır. Bir işin kimin yaptığını sorabiliriz yani ÖZNE’yi veya yapılan eylemden etkilenen NESNE’yi sorabiliriz. Bunların dışında bu tür kelimelerin ismin yerini tutabilir yani ZAMİR olarak kullanabiliriz ya da bir isimden önce yazarak SIFAT görevinde kullanabiliriz.

SUBJECT: ÖZNE OBJECT: NESNE PRONOUN: ZAMİR ADJECTIVE: SIFAT

İngilizce’de soru kelimeleri nelerdir? What are interrogative pronouns? Wh- Questions

who kim what ne when ne zaman
..whom kimi-kime which hangisi why neden
whose kimin where nerede how nasıl
           
how long ne kadar süre whoever her kim which ever biri yada diğeri
how often ne sıklıkta whatever her ne when ever her ne zaman
how much ne kadar where ever her nerede how ever her nasıl
how many ne miktarda why ever her neden    

Biraz örnek verelim:

Who are you?

( Sen kimsin?) derken “who” ile kişinin kim olduğunu sorduk.

Which book is yours?

(Hangi kitap seninki?) derken “which” ile hangi kitabın kişiye ait olduğunu sorduk.

When does he come? (Ne zaman gelecek?) derken “when” ile kişinin ne zaman geleceğini sorduk.

WHO: KİM

ÖZNE-SUBJECT OLARAK KULLANIMI

Bir işi kim yaptı diye sorarken:

Who finished the exercise? (Etkinliği kim bitirdi?)

Who does exercise? (Kim egzersiz yapıyor?)

Who is talking? (Kim konuşuyor?)

Gördüğünüz üzere cümlemizi normal cümle kurar gibi kuruyoruz sadece özne yerine işi yapan yerine “who” “kim” kelimesini başa yazıyoruz ve sorumuzu sormuş oluyoruz.

Bu sorulara cevap nasıl verilir:

Who finished the exercise?  (Alıştırmayı kim bitirdi?)

I finished the exercise. (Ben alıştırmayı bitirdim.)

She finished the exercise. (O alıştırmayı bitirdi.)

They finished the exercise. (Onlar alıştırmayı bitirdi.)

“who” kim sorusunun cevabı: I-she-they (ben-o-onlar)

 

Who does exercise? (Kim egzersiz yapar?)

Jane does exercise. (Jane egzersiz yapar.)

I do exercise. (Ben egzersiz yaparım.)

“who” kim sorusunun cevabı: Jane-I (Jane-ben)

Who is talking? (Kim konuşuyor?)

I am talking. (Ben konuşuyorum.)

She is talking. (O konuşuyor.)

They are talking. (Onlar konuşuyor.)

My sister is talking. (Kız kardeşim konuşuyor.)

“who” kim sorusunun cevabı: I-she-they-my sister (ben-o-onlar-kız kardeşim)

! İşi yapan kimse sorunun cevabı odur.

“to be” (am-is-are) fiili ile birisinin kim olduğunu sorarken:

Who are you? (Sen kimsin?)

Who is she? (O kim?)

Who am I? (Ben kimim?)

Bu tür sorulara nasıl cevap verilir:

Who are they? (Onlar kim?)

They are my students.(Onlar benim öğrencilerim.)

“who” kim sorusunun cevabı: my students (öğrencilerim)

NESNE-OBJECT OLARAK KULLANIMI

Yapılan eylemden etkilenen kimsenin kim olduğunu sorarken:

Who did you call? (Sen kimi aradın?)

(Eylemi yapan  “you-sen”, eylemden etkilenen “who-kimi” sorusunun yanıtıdır.)

Who did you call? (Kimi aradın?)

I called my mother. (Annemi aradım.)

“who” kim sorusunun cevabı: my mother (annem)

WHOM: KİMİ-KİME 

NESNE-OBJECT OLARAK KULLANIMI

Resmi dilde, yapılan eylemden etkilenen kimsenin kim olduğunu sorarken:

Whom did the jury convict? (Juri kimi suçlu buldu?)

The jury convicted him. (Juri onu suçlu buldu.)

“whom” kimi sorusunun cevabı: him (onu)

Cümle içinde kullanılan fiile göre “with, to” gibi preposition kullanımı da söz konusudur:

preposition + whom

With whom did you make the plan? (Planı kim ile yaptın?)

I made the plan with my friend. (Planı arkadaşımla yaptım.)

“with whom” kiminle sorusunun cevabı: my friend (arkadaşımla)

 

WHOSE: KİMİN

ÖZNE-SUBJECT OLARAK KULLANIMI

Birisine ait bir kimsenin/bir şeyin ne yaptığını sorarken:

Whose son won the match? (Kimin oğlu maçı kazandı?)

Jane’s son won the match.

“whose son” kimin oğlu sorusunun cevabı: Jane’s son (Jane’in oğlu)

Whose cat ran away? (Kimin kedisi kaçtı?)

My neighbour’s cat ran away. (Komşumun kedisi kaçtı.)

“whose cat” kimin kedisi sorusunun cevabı: my neighbour’s cat (komşumun kedisi)

Bir kimsenin/bir şeyin kime ait olduğunu “to be” (am-is-are) sorarken:

Whose pants are these? (Bu kimin pantolonu?)

These are my pants. (Bunlar benim pantolunum.)

These are mine. (Bunlar benim.)

These are Jane’s pants. (Bunlar Jane’in pantolonu.)

These are Jane’s. (Bunlar Jane’in.)

“whose pants” kimin pantolunu sorusunun cevabı:

my pants: benim pantolunum

mine: benimki/benim

Jane’s pants: Jane’in pantolonu

Jane’s: Jane’inki/Jane’in

Whose daughter is Jane? (Jane kimin kızı?)

Jane is my daughter. (Jane benim kızım.)

Jane is his daughter. (Jane onun kızı.)

“whose daughter” kimin kızı sorusunun cevabı:

my daughter (benim kızım)

his daughter (onun kızı)

 NESNE-OBJECT OLARAK KULLANIMI

Yapılan eylemden etkilenen şeyin kime ait olduğunu sorarken:

Whose car did you use? (Sen kimin arabasını kullandın?)

I used my father’s car. (Babamın arabasını kullandım.)

“whose car” kimin arabası sorusunun cevabı: my father’s car (babamın arabası)

Whose book do you like? (Kimin kitabını seviyorsun?)

I like her book. (Ben onun kitabını seviyorum.)

“whose book” kimin kitabı sorusunun cevabı: her book (onun kitabı)

WHAT: NE

ÖZNE/SUBJECT OLARAK KULLANIMI:

Eylemi gerçekleştiren öğenin ne olduğunu sorarken “what” kim sorusunu sorarız:

What makes you beautiful? (Seni güzelleştiren nedir?)

Care makes me beautiful. (Beni bakım güzelleştirir.)

Gördüğünüz gibi “what” soru kelimesinden sonra normal cümle kurar gibi cümlemizi kurduk.

Bir şeyin ne olduğunu sorarken “to be” (am-is-are) fiilini kullanırız:

What is that? (Bu nedir?)

That is a bird. (Bu bir kuştur.)

What are they? (Onlar nedir?)

They are new orders. (Onlar yeni siparişlerdir.)

Gördüğünüz gibi cümle içinde kullandığımız nesneye göre “am-is-are” fiillerinden birini kullanmak durumundayız. Soru kelimesi “what” tan sonra “am-is-are” kullanıyoruz daha sonra da sorduğumuz nesneyi yazıyoruz.

FİİLİN NESNESİ/OBJECT OLARAK KULLANIMI:

Yapılan eylemin ne olduğunu sorarken “what” sorusunu sorarız:

What did you do? (Sen ne yaptın?)

I went out. (Dışarı çıktım.)

What does she play? (O ne oynar?)

She plays tennis. (O tenis oynar.)

Gördüğünüz gibi eylemin ne olduğundan bahsettiğimiz için soruyu sorarken yardımcı fiilleri soru kelimesinden sonra kullandık daha sonra özneyi yazdık daha sonra da ana fiili yazdık.

Soru kelimesi: whatYardımcı fiil: didÖzne: sheYardımcı fiil: make What did she make? (O ne yaptı?)
She made a cake. (O kek yaptı.)
 “what” sorusunun cevabı “a cake”

RESMİ DİLDE KULLANIM:

In what did you include this chemical formula? (Bu kimyasal formülün içine ne ekledin?)

I included sodium in the chemical formula. (Kimyasal formulün içine sodyum ekledim.)

Gördüğünüz gibi resmi dilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi kullanımlar söz konusudur. Eğer soru cümlesi içinde kullanmak zorunda olduğumuz bir “preposition” varsa “in” gibi, bu kelimeyi “what” kelimesinden önce yazarız.

“Informal” yani resmi olmayan konuşmalarda böyle bir şey yapmamıza gerek yoktur. Preposition sona yazılır.

What did you include in this chemical formula?“diyebiliriz.

WHICH: HANGİSİ

ÖZNE/SUBJECT OLARAK KULLANIMI:

Bahsedilen durumda hangisinin durumla alakalı olduğunu sorarken “which” soru kelimesini kullanırız:

Which book belongs to you? (Hangi kitap sana ait?)

This red book belongs to me. (Bu kırmızı kitap bana ait.)

Gördüğünüz gibi sorduğumuz sorunun cevabı bize cevap cümlesinin öznesini verir. Which book..? > This red book… şeklinde cümlelerimizi kurarız.”which book” sorusundan sonra cümlemizi normal cümle kurar gibi yazmaya devam ederiz. Cevap verirken de sorunun cevabı olan kelimeyi en başa yazarız.

“hangisinin olduğunu” sorarken de “to be” (am-is-are) fiilini kullanırız:

Which book is red? (Hangi kitap kırmızıdır?) derken hangi kitabın kırmızı olduğunu sorarız.

This book is red. (Şu kitap kırmızıdır.) “this book” sorunun cevabıdır.

RESMİ DİLDE KULLANIM:

In which chemical formula did you include sodium?  (Hangi kimyasal formüle sodyum ekledin?)

I included sodium in this chemical formula. (Bu kimyasal formülün içine sodyum ekledim.)

Gördüğünüz gibi resmi dilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi kullanımlar söz konusudur. Eğer soru cümlesi içinde kullanmak zorunda olduğumuz bir “preposition” varsa “in” gibi, bu kelimeyi “which” kelimesinden önce yazarız.

“Informal” yani resmi olmayan konuşmalarda böyle bir şey yapmamıza gerek yoktur. Preposition sona yazılır.

Which chemical formula did you include sodium in?“diyebiliriz.

WHY: NEDEN, NE İÇİN

Yapılan bir eylemin neden yapıldığını sorarken “why” soru kelimesini kullanırız:

Why are you speaking loudly? (Neden yüksek ses ile konuşuyorsun?)

Cevap verirken “because” çünkü ile cevap verebiliriz:

Why do you go to school? (Neden okula gidersin?)

I go to school because I want to learn. (Okula gidiyorum çünkü öğrenmek istiyorum.)

Cevap verirken “because of …” ile cevap verebiliriz:

Why is he upset? (O neden üzgün?)

He is upset because of you. (O senin yüzünden üzgün.)

WHEN: NE ZAMAN

Yapılan eylemin ne zaman gerçekleştiğini sorarken “when” soru kelimesini kullanırız:

When do you get up? (Ne zaman kalkarsın?)

Cevap verirken çeşitli zaman ifadeleri kullanarak cevap verebiliriz:

When does it start? (Ne zaman başlıyor?)

It starts at five o’clock. (Saat 5’te başlıyor.)

When is your flight? (Uçuşun ne zaman?)

It is on Sunday, at 3 o’clock. (Pazar günü saat 3’te.)

When is the weather hot in your country? (Ülkenizde hava ne zaman sıcak olur?)

It is hot in June, July and August. (Haziran, temmuz ve ağustosta sıcak olur.)

WHERE: NEREDE

Yapılan eylemin nerede gerçekleştiğini sorarken “where” sorusunu sorarız:

Where will you go this summer? (Bu yaz nereye gideceksin?)

Cevap verirken yer, konum bildiren kelimeler ile cevap verebiliriz:

Where were you born? (Nerede doğdun?)

I was born in Turkey, İstanbul. (Ben Türkiye’de İstanbul’da doğdum.)

Where is the nearest post office? (En yakın postane neresi?)

It is near the bank. (Bankanın yanında.)

Where is my book? (Kitabım nerede?)

It is on your table. (Masanın üstünde.)

HOW: NASIL, NE ŞEKİLDE/DURUMDA

Bir eylemin nasıl yapıldığını sorarken “how” soru kelimesini kullanırız:

How did the accident happend? (Kaza nasıl meydana geldi?)

Cevap verirken olayın oluş şeklinden bahsederiz:

How do you make this cake? (Bu keki nasıl yapıyorsun?)

I use my mother’s recipe. (Annemin tarifini kullanıyorum.)

How does it work? (Nasıl çalışıyor?)

It works by manpower. (İnsan gücü ile çalışıyor.)

How are you today? (Bugün nasılsın?)

I am fine. (İyiyim.)

HOW LONG: NE KADAR SÜREDİR

Bir eylemin ne kadar süredir meydana geldiğini sorarken “how long” soru kelimesini kullanırız:

How long have you been here? (Ne zamandandır buradasın?)

I have been here for two years. (İki yıldır buradayım.)

HOW OFTEN: NE KADAR ARAYLA/SIKLIKLA

Bir eylemin hangi aralıklarla gerçekleştiğini sorarken “how often” sorusunu sorarız:

How often do you see a doctor? (Ne kadar sıklıkla doktora görünürsün?)

Three or four times in a year. (Yılda üç dört defa.)

HOW MUCH: NE KADAR/KAÇ

Sayılamayan nesne, varlık veya durumlarda miktar sorarken “how much” soru kelimesini kullanırız:

How much do you love me? (Beni ne kadar seviyorsun?)

I love you so much. (Seni çok seviyorum.)

How much sugar do you need?

A kilo, please. (Bir kilo, lütfen.)

HOW MANY: KAÇ/NE KADAR

Sayılabilen nesne, varlık ve durumlar için miktar sorarken “how many” soru kelimesini kullanırız:

How many hours do you watch TV? (Kaç saat televizyon izlersin?)

I watch TV three hours a day. (Günde 3 saat televizyon izlerim.)

How many students are there? (Kaç tane öğrenci var.)

There are thirty students. (30 tane öğrenci var.)

“…. ever” İLE BAŞLAYAN SORULAR

Soru kelimelerine eklenen “ever” konuşan kişinin duygularını ifade eden bir ektir, kelimedir. Kişinin şaşkınlığını, düşüncesini ifade eden bu kelimeyi vurgu yapmak için kullanırız:

Whoever are you? ( Sen de kimsin?)

Whatever did you do? ( Sen ne yaptın böyle?)

Where ever are you going? (Sen nereye gidiyorsun böyle?)

Whichever do you prefer? (Sen hangi birini tercih edersin?)

When ever did you return? (Sen ne zaman döndün ki?)

How ever are you speaking like that? (Sen nasıl böyle konuşuyorsun?)

! whatever ve whoever birleşik yazılır. Diğerleri ayrı yazılır.

Pronouns

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.