Possessive Adjectives/Pronouns

Possessive Adjectives/Possessive Pronouns:

“Possessive Adjective” (aitlik sıfatları) aitlik anlamını veren sıfatlardır. İsimden önce gelir. İsim ile beraber kullanılır. “benim eşyam” örneğinde olduğu gibi “my staff” : “my” (possessive adjective) görevindedir. “staff” ise (a noun) bir isimdir, nesnedir.

“Possessive Pronouns” (aitlik zamirleri) dediğimiz yapılar da aitlik durumunu ifade eder ancak bu tür zamirler yapı bakımından nesnenin söylenmesine ihtiyaç duymazlar. “benimki” örneğinde olduğu gibi “mine”  (benimki) anlamında kullanılır. “my staff” yerine “mine”  deriz. “mine staff” demeyiz.

POSSESSIVE ADJECTIVES: Yanında bir isme ihtiyaç duyarlar. Tek başına kullanılmaz.
my: benimyour: seninhis/her/its: onunour: bizim

 

your: sizin

their: onların

Where are my glasses? (Benim gözlüklerim nerede?)Can I borrow your book? (Senin kitabını ödünç alabilir miyim?)I prepared his/her/its meal. (Onun yemeğini hazırladım.)The winner is our classroom. (Bizim sınıf kazanan oldu.)

 

I reject your decision. (Sizin kararınızı reddediyorum.)

I bought their car.(Onların arabasını satın aldım.)

POSSESSIVE PRONOUNS: Tek olarak kullanılırlar. Yanında isme gerek yoktur. İsmin yerini tutar.
mine: benimkiyours: seninki

 

his/hers/-: onunki

ours: bizimki

yours: sizinki

theirs: onlarınki

 Where is mine? (Benimki nerede?)Can I borrow yours? (Seninkini ödünç alabilir miyim?)

 

I prepared his/hers. (Onunkini hazırladım.)

The winner is ours. (Kazanan bizimki oldu.)

I reject yours. (Sizinkini reddediyorum.)

I bought theirs. (Onlarınkini satın aldım.)

Detaylı olarak dil bilgisi kurallarına göz atalım:

1-“Possessive adjectives “ ve “possessive pronouns” sahiplik durumlarında kullandığımız, insanların birbiri ile bağlantılarından bahsederken kullandığımız yapılardır.

This is my car. (Bu benim arabam.) = POSSESSIVE ADJECTIVES

This is mine. (Be benimki.) = POSSESSIVE PRONOUNS

These are my family. (Bunlar benim ailem.) = POSSESSIVE ADJECTIVES

These are mine. (Bunlar benimkiler.) = POSSESSIVE PRONOUNS

2- Giysi ve vücudumuzun bölümlerinden bahsederken “possessive adjective” kullanırız:

 

She is wearing her skirt.

(O kendi eteğini giyiyor.)

 

My hands are dirty.

(Benim ellerim kirli.)

 

The dog is eating its meal. (Köpek kendi yemeğini yiyor.)

 

3- “gerund” halde olan yani -ing eki alarak isim olan kelimeler ile de “possessive adjectives”  kullanabiliriz:

walk = yürümek >  walking = yürüme, yürüyüş

Do you see her walking? (Onun yürüyüşünü görüyor musun?)

4- “sahiplik” durumuna vurgu yapmak istiyorsak eğer “own” (kendi) kelimesini de kullanabiliriz:

My family used their own money.  (Ailem onların kendisine ait paralarını kullandılar.)

5- “possessive pronouns” dediğimiz yapıda da nesne kullanılmaz. Sadece aitlik durumundan bahsedilir:

They are my shoes. Örneğinde nesne kullandık, “shoes” nesnemizdir.

Nesne olmadan nasıl cümle kurabiliriz peki:

“They are mine.”deriz. “my shoes > mine” olur. “benim ayakkabılarım” > “benimki” olur.

6- “possesive pronouns” da isim + of mine vb. ifadeler de kullanabiliriz:

a friend of mine = one of my friend = benim bir arkadaşım

a friend of hers = one of her friend = onun bir arkadaşı

a friend of theirs = one of their friend = onların bir arkadaşı gibi benzeri kalıplar kurabiliriz.

PRONOUNS

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.