Subject Pronouns

Subject Pronouns:  I-YOU-WE-THEY-HE-SHE-IT

“subject pronoun”  şahıstan bahseden bir zamirdir. Cümle içinde öznenin yerini tutar. Fiilden önce kullanılır. Eylemi yapan kişidir, fiilden etkilenen öğedir. Türkçede “şahıs zamiri” karşılığı niteliğindedir.

SUBJECT PRONOUNS
I BEN I worked very hard. (Ben çok çalıştım.)
YOU SEN You can do exercise regularly. (Sen düzenli olarak egzersiz yapabilirsin.)
WE BİZ We have to obey the rules. (Biz kurallara uymak zorundayız.)
YOU SİZ You should use this hand cream. (Sen bu el kremini kullanmalısın.)
THEY ONLAR They are clapping loudly. (Onlar yüksek sesli bir şekilde alkış tutuyorlar.)
HE O He is a good boy. (O iyi bir oğlan.)
SHE O She was a very woman. (O çok kızgın bir kadındı.)
IT O It doesn’t like drinking milk. (O süt içmeyi sevmiyor.)

She is a hardworking girl.
(O çalışkan bir kız.)

She does everything that she wants.
(O istediği her şeyi yapar.)

They decided that he was guilty.
(Onun suçlu olduğuna karar verdiler.)

That must have been he.
(Bu o olmalı.)

DİPNOT:

! he-she-it özneleri aynı anlama gelir (o) ancak farklı kişiler için kullanılır. “he” erkekler için “she” kadınlar için “it” cansız varlıklar veya diğer canlılar için kullanılır.

He is a man. (O bir erkek.)

She is a woman. (O bir kadın.)

It is a cat. (O bir kedi.)

It is a flower. (O bir çiçek.)

! “he-she” ülke, araç, gemi vb. nesneler için kullanılabilir.

The ship’s name is Titanic. She had a terrible accident.

(Geminin ismi Titanic. Korkunç bir kazaya uğradı.)

! “it” cinsiyetin önemli olmadığı durumlarda kişiler için kullanılabilir.

The baby is very cute. It is talking like her mother.

(Bebek çok tatlı. Annesi gibi konuşuyor.)


PRONOUNS

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.