6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Occupations Kelime Listesi ve Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Occupations Kelime Listesi ve Konu Anlatımı

Occupations Kelime Anlamları Listesi

Occupations kelime listesi ve konu anlatımını pdf olarak yazının sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

a computer programmer: bilgisayar programcısı
a cook: aşçı
a doctor: doktor
an engineer: mühendis
a fashion designer: moda tasarımcısı
a hairdresser: kuaför
a journalist: gazeteci
a lawyer: avukat
a logical person: mantıklı bir kişi
a manager: müdür
a pilot: pilot
a physiologist: fizyolog
a psychologist: psikolog
a poet: şair
a sales person:  satış danışmanı
a scientist: bilim insanı
a sensitive person: duyarlı bir insan
a sociable person: sosyal bir insan
a stewardess: hostes
a suitable job: uygun bir iş
a tailor: terzi
a teacher: öğretmen
a technician: tekniker, teknisyen, uzman
a translator: çevirmen
a writer: yazar
amazing: inanılmaz
an accountant: muhasebeci
an actor: erkek oyuncu
an actress: kadın oyuncu
an architect: mimar
an artist: ressam/sanatçı
an astronaut: astronot
an economist: iktisatçı
anybody: hiç kimse
arts: sanat / resim dersi
arts and crafts: sanat ve el işi
ask some questions: birkaç soru sormak
at a charity fair: hayır işi fuarında
be bad at: bir işte kötü olmak
be good at: bir işte iyi olmak
be interested in: bir şeye ilgili olmak
be on the beach: sahilde olmak
become : olmak
before…: öncesinde
build a house: ev inşa etmek
catch fish: balık yakalamak
change: değiştirmek
cut fabrics: kumaş kesmek
cut hair: saç kesmek
design building plans: bina taslağı oluşturmak
design hair: saç tasarımı yapmak
doing experiments: deneyler yapmak
draw building plans: bina taslağı çizmek
duties at work: işyerindeki görevler
dye hair: saç boyamak
enjoy food and drinks: yeme içmenin tadını çıkarmak
every weekday: her hafta içi
examine people: insanları incelemek
favourite: en sevilen
flight time: uçuş zamanı
fly a plane: uçak uçurmak
fly cargo: kargo uçurmak
fly people: insanları uçurmak
fly through the sky: gökyüzüne doğru uçmak
frequently: sık sık
friend: arkadaş
go to the airport: havaalanına gitmek
have a career as … : bir meslekte kariyer sahibi olmak
have a flight: uçuşu olmak
have a typical day: normal bir günü olmak
help: yardım etmek
I see.: Anlıyorum.
imaginary job: hayalindeki iş/meslek
in a lab: laboratuvarda
in an art gallery:  bir sanat galerisinde
in my dreams: hayallerimde/rüyamda
in the cockpit: pilot kabininde
in the newspaper: gazetede
job: meslek/iş
job description: iş tanımı
job location: iş konumu/yeri
know: bilmek
like: hoşlanmak
listen to: dinlemek
make a survey: araştırma yapmak
make dresses: elbiseler yapmak
make new friends: yeni arkadaşlar edinmek
make skirts: etekler dikmek
make trousers: pantolonlar dikmek
maths: matematik
meet new people: yeni insanlarla tanışmak
mend the electrical devices: elektrikli aletleri onarmak
mime the action: eylemi yapmak/göstermek
name and surname: isim soyisim
check everything: her şeyi kontrol etmek
crew: tayfa/çalışan
operate on ill people: hastaları ameliyat etmek
opinions about the job: iş hakkında düşünceler
organize a meeting with…: buluşma ayarlamak
play fun games with..: eğlenceli oyunlar oynamak
put on a uniform: üniforma giymek
questionnaire: anket
read economics and the trade: ekonomi ve ticari yazılar okumak
read reader’s corner: köşe yazısı/okuyuvu köşesi okumak
read sports: spor haberleri okumak
relative: akraba
repair lamps: lambaları tamir etmek
repair projectors: projektörleri tamir etmek
school magazine: okul dergisi
school subject: okul dersi
see myself: kendimi görmek
sew fabrics: kumaş dikmek
show: göstermek
social studies: sosyal bilgiler
something he/she likes: onun sevdiği bir şey
something he/she needs: onun ihtiyacı olan bir şey
numbers and figures: sayılar ve şekiller
occupation: meslek/iş
something special
sound of the sea: deniz sesi
start work: işe başlamak
starting date: başlama tarihi
stop work: işten çıkmak
take anywhere: her yere götürmek
teach new things: yeni şeyler öğretmek
the place of work: iş yeri/konumu
understand: anlamak
use a space ship: uzay gemisi kullanmak
usually: genellikle
work: çalışmak
work at a hospital: hastanede çalışmak
work at school: okulda çalışmak
working days: iş günleri
working hours: çalışma saatleri
write prescriptions: reçete yazmak
You’re welcome. : Bir şey değil.
Thank you very much.: Çok sağol.

Occupations Konu Anlatımı ve İngilizce Örnek Cümleler

What do you do? (Ne yaparsın?) (Mesleğin nedir?)
I’m a/an… (Ben…)

A: What do you do? (Ne yaparsın?)
B: I’m an engineer. I draw building plans. (Mühendisim, bina planları çizerim.)

What does she/he do? (O ne yapar?) (Onun mesleği nedir?)
She is a/an…/He is a/an… (O…)

A: What does she do? (O ne yapar?)
B: She is a hairdresser. (O kuafördür.)

A: What does he do? (O ne yapar?)
B: He is a lawyer. (O bir avukat.)

What can you do? (Sen ne yapabilirsin?)
I can…(Ben… yapabilirim.)

A: What can you do at work? (Sen işte ne yapabilirsin?)
B: I can cut fabrics and I can sew dresses. (Ben kumaş kesebilirim ve elbise dikebilirim.)

What can she/he do? (O ne yapabilir?)
He/she can..(O … yapabilir?)

A: What can he do? (O ne yapabilir?)
B: He can fly a plane. (Uçak uçurabilir.)

interested in…

What are you interested in? (Neye ilgin var?)
I’m interested in..(Şuna.. ilgi duyarım.)
She/he is interested in… (Şuna …ilgi duyar.)
You are interested in…(Şuna.. ilgi duyarsın.)

“am/is/are interested in” kalıbı ile ilgi duyduğumuz şeylerden bahsederiz. Bir eşyaya, bir kişi veya varlığa ilgi duyabileceğimiz gibi bir işi yapmaya da ilgi duyabiliriz. İşe ilgi duyuyorsak “interested in” den sonra fiile -ing ekleriz.

A: What are you interested in? (İlgi duyduğun şey nedir?)
B: I’m interested in books. (Kitaplara ilgi duyarım.)
I’m interested in reading. (Okumaya ilgi duyarım.)

What are you good at? (Ne konuda iyisindir?)
I’m good at…(Şunda.. iyiyimdir.)

“am/is/are good at” kalıbı ile iyi olduğumuz şeylerden bahsederiz. Yaptığımız bir işte iyiysek bu kalıbı kullanırız.  “good at” den sonra fiile -ing ekleriz.

A: What are you good at? (Nede iyisindir?)
B: I am good at numbers. (Sayılarda iyiyimdir)
I am good at counting numbers. (Sayıları toplamakta iyiyimdir.)

A: What is she good at? (O nede iyidir?)
B: She is good at cutting hair. (O saç kesmekte iyidir.)

Where do you work? (Sen nerede çalışıyorsun?)
I work… (Ben şurada… çalışırım.)

A: Where do you work? (Nerede çalışıyorsun.)
B: I work at hospital. (Hastanede çalışıyorum.)

A: Where do you work? (Nerede çalışıyorsun.)
B: I work at school. (Okulda çalışıyorum.)

Where does she/he work? (O nerede çalışır?)
She/he works… (O şurada.. çalışır.)

A: Where does she work?
B: She works in a lab. (O laboratuvarda çalışıyor.)

What time do you start work? (İşe ne zaman başlarsın?)
I start work at ….(Şu saatte.. işe başlarım.)

A: What time do you start work? (Ne zaman işe başlarsın?)
B: I start work at 7 o’clock in the morning. (Sabah 7’de işe başlarım.)

What time does she/he start work? (O ne zaman işe başlar?)
She/he starts work at…. (O şu saatte işe başlar.)

A: What time does she start work? (O ne zaman işe başlar?)
B: She starts work at 8 o’clock. (Saat sekizde işe başlar.)

What time do you stop work? (Senin işin ne zaman biter?)
I stop work at… (Şu saatte .. işi bırakırım.)

I stop work at 8 o’clock. (Saat 8’de paydos ederim.)

What time does he/she stop work? (O saat kaçta işi bırakır?)
She/he stops work at ….(O şu saatte.. işi bırakır.)

He stops work at 5 o’clock. (O saat beşte paydos eder.)

Which days do you work? (Sen hangi günler çalışırsın?)
I work on… (Şu günler … çalışırım.)

I work on weekdays. (Ben hafta içi çalışırım.)

Which days does she/he work? (O hangi günler çalışır?)
She/he works on … (O şu günler … çalışır.)

She works on Sunday and Saturday. (O pazar ve cumartesi günü çalışır.)

6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Occupations Kelime Listesi ve Konu Anlatımı İndir

6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Occupations Etkinlikleri İndir

Occupations meslekler ünitesi için hazırlanmış kelime listeleri, İngilizce örnek cümleler, alıştırma sorularını ve İngilizce örnek cümleleri içeren slayt gösterileri gibi materyalleri indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce 6. Ünite Occupations Etkinlikleri Materyalleri Alıştırma Kağıdı Slayt Gösterisi İndir

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.
x