5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Konu Anlatımı

5.Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies Konu Anlatımı

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies konu anlatımını pdf olarak konu anlatımının sonunda indirebilirsiniz.

Kelime Bilgisi

fishing: balık tutma
camping: kamp yapma
climbing: tırmanma
drawing: çizme
knitting: örgü örme
puzzles: yapboz
checkers: dama
chess: satranç
origami: kağıt katlama sanatı
tic tac toe: s.o.s.
blind man’s buff: körebe
chinese whispers: kulaktan kulağa
soccer: İngiliz futbolu
football: Amerikan futbolu
dodgeball: yakar top
stamps: pullar
hobby: hobi/uğraş
activity: etkinlik/iş
go fishing: balığa gitmek
fishing: balık tutma
go camping: kampa gitmek
camping: kamp yapma
climb mountains: dağa tırmanmak
draw pictures: resim çizmek
knit: örgü örmek
do puzzles: yapboz yapmak
play checkers: dama oynamak
play chess: satranç oynamak
do origami: origami yapmak
play tic tac toe: s.o.s. oynamak
play blind man’s buff: körebe oynamak
play chinese whispers: kulaktan kulağa oynamak
play soccer: futbol oynamak
play dodgeball: yakartop oynamak
collect stamps: pul toplamak
favourite: en sevilen/gözde/favori
favourite activity: sevilen iş
like: hoşlanmak

Dilbilgisi

Can: Bir varlık tarafından yapılabilen eylemler için “can” kullanılır. Genel olarak “…-ebilmek” anlamına gelir, “can go” > “gidebilmek” gibi.

CAN

I can walk. (Ben yürüyebilirim.)
I can write. (Ben yazabilirim.)
I can run. (Ben koşabilirim.)
I can play soccer. (Ben futbol oynayabilirim.)

He can read. (O okuyabilir.)
He can hear. (O duyabilir.)
He can repair. (O tamir edebilir.)
He can climb mountains. (O dağa tırmanabilir.)

She can speak. (O konuşabilir.)
She can swim. (O yüzebilir.)
She can sew. (O dikiş dikebilir.)
She can play tic tac toe. (O s.o.s. oynayabilir.)

A bird can fly. (Bir kuş uçabilir.)
A dog can bark. (Bir köpek havlayabilir.)
A parrot can speak. (Bir papağan konuşabilir.)
A fish can swim. ( Bir balık yüzebilir.)

Can’t: Bir varlık tarafından yapılamayan eylemler için “can’t” kullanılır,  “can’t go” > “gidemez” gibi.

CAN’T

I can’t fly. (Ben uçamam.)
I can’t run fast. (Ben hızlı koşamam.)
I can’t speak Spanish. (İspanyolca konuşamam.)
I can’t draw pictures. (Ben resim çizemem.)

He can’t paint. (O boyayamaz.)
He can’t swim. (O yüzemez.)
He can’t repair. (O tamir edemez.)
He can’t do puzzles. (O yapboz yapamaz.)

She can’t write. (O yazamaz.)
She can’t see. (O göremez.)
She can’t cook. (O yemek pişiremez.)
She can’t play football. (O futbol oynayamaz.)

An elephant can’t fly. (Bir fil uçamaz.)
A cat can’t bark. (Bir kedi havlayamaz.)
A fish can’t walk. (Bir balık yürüyemez.)
A snake can’t run. (Bir yılan koşamaz.)

CAN…?

Can..?: Bir varlık tarafından bir eylemin yapılıp yapılamadığını sorarken “Can…?” soru kalıbı kullanılır, “Can you jump?” > “Zıplayabilir misin?” gibi.

Can you write? (Yazabilir misin?)

Olumlu cevap:
Yes, I can. (Evet, yapabilirim.)
Yes, I can write. (Evet, yazabilirim.)

Olumsuz cevap:
No, I can’t. (Hayır, yapamam.)
No, I can’t write. (Hayır, yazamam.

Can she write? (O yazabilir mi?)

Olumlu cevap:
Yes, she can. (Evet, yapabilir.)
Yes, she can write. (Evet, o yazabilir.)

Olumsuz cevap:No, she can’t. (Hayır, yapamaz.)
No, she can’t write. (Hayır, o yazamaz.)


LIKE

Like: Yapmaktan hoşlandığımız etkinliklerdenbahsederken veya sevdiğimiz şeylerden bahsederken “like” kullanırız, “likeknitting” > “örgü örmekten hoşlanmak” veya “like football” > “futboldan hoşlanmak” gibi.

I like hide and seek. (Saklambacı severim.)
I like blind man’s buff. (Körebeyi severim.)
I like chinese whispers. (Kulaktan kulağı severim.)
I like tic tac toe. (S.O.S.’u severim.)
I like origami. (Origamiyi severim.)
I like checkers. (Damayı severim.)
I like chess. (Satrancı severim.)
I like dodgeball. (Yakar topu severim.)
I like soccer. (Futbolu severim.)
I like doing puzzles. (Yapboz yapmayı severim.)
I like drawing pictures. (Resim çizmeyi severim.)
I like playing guitar. (Gitar çalmayı severim.)
I like collecting stamps. (Pul toplamayı severim.)
I like fishing. (Balık tutmayı severim.)
I like camping. (Kampı severim.)
I like knitting. (Örgü örmeyi severim.)
I like playing tic tac toe. (S.O.S. oynamayı severim.)
I like playing chess. (Satranç oynamayı severim.)
I like climbing mountains. (Dağa tırmanmayı severim.)

DON’T LIKE

Don’t like: Yapmaktan hoşlanmadığımız etkinliklerdenbahsederken veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken “don’t like” kullanırız,“don’t like fishing” > “balık tutmayı sevmemek” veya
“don’t like soccer” >> “futboldan hoşlanmamak” gibi.

I don’t like hide and seek. (Saklambacı sevmem.)
I don’t like blind man’s buff. (Körebeyi sevmem.)
I don’t like chinese whispers. (Fısıldamayı sevmem.)
I don’t like tic tac toe. (S.O.S.’u sevmem.)
I don’t like climbing mountains. (Dağa tırmanmayı sevmem.)
I don’t like drawing pictures. (Resim çizmeyi sevmem.)
I don’t like playing guitar. (Gitar çalmayı sevmem.)
I don’t like collecting stamps. (Pul toplamayı sevmem.)

LIKES

Likes: “O hoşlanır.” şeklinde cümle kurarken,“he,she ve it” kişileri ile “likes” kullanılır.Anlamı yine aynıdır “hoşlanmak/sevmek”.

He likes origami.  (O origamiyi sever.)
He likes doing origami. (O origami yapmayı sever.)
She likes dodgeball. (O yakar topu sever.)
She  likes playing dodgeball. (O yakar top oynamayı sever.)

DOESN’T LIKE

Doesn’t like: “O hoşlanmaz.” şeklinde cümle kurarken,“he,she ve it” kişileri ile “doesn’tlike” kullanılır. Anlamı yine aynıdır “hoşlanmak/sevmek”.

He doesn’t like origami. (O origamiyi sevmez.)

He doesn’t like doing origami. (O origami yapmayı sevmez.)

DO…LIKE?

Do you like chess?
(Satrancı sever misin?)

Olumlu cevap:
Yes, I do. (Evet, severim.)
Yes, I like chess. (Evet, satrancı severim.)

Olumsuz cevap:
No, I don’t. (Hayır, sevmem.)
No, I don’t like chess. (Hayır, satrancı sevmem.)

Do you like playing chess?
(Satranç oynamayı sever misin?)

Olumlu cevap:
Yes, I do. (Evet, severim.)
Yes, I like playing chess. (Evet, oynamayı severim.)

Olumsuz cevap:
No, I don’t. (Hayır, sevmem.)
No, I don’t like playing chess.
(Hayır, satranç oynamayı sevmem.)

DOES…LIKE?

Does she like chess?
(O satrancı sever mi?)

Olumlu cevap:
Yes, she does. (Evet, sever.)
Yes, she likes chess. (Evet, o satrancı sever.)

Olumsuz cevap:
No, she doesn’t. (Hayır, sevmez.)
No, she doesn’t like chess.
(Hayır, o satranç oynamayı sevmez.

Does she like playing chess?
(O satranç oynamayı sever mi?)

Olumlu cevap:
Yes, she does. (Evet, sever.)
Yes, she likes playing chess.
(Evet, o satranç oynamayı sever.)

Olumsuz cevap:
No, she doesn’t. (Hayır, sevmez.)
No, she doesn’t like playing chess.

(Hayır, o satranç oynamayı sevmez.)

 WHO LIKES…?


“Kim … hoşlanır?” diye soru sorarken “who likes..?” şeklinde soru sorarız. “Bir şeyden/bir şeyi yapmaktan kim hoşlanır?”, “Who likes camping?” > “Kim kamptan hoşlanır?” gibi.

Who likes fishing? (Kim balık tutmaktanhoşlanır? sorusuna;

I like fishing.
My father likes fishing.
She likes fishing.
 

gibi balık tutmayı kim seviyorsa o kişiyle başlayan bir cümle kurarak cevap veririz.

WHAT IS YOUR HOBBY? : Senin uğraşın/hobin nedir?

What is your hobby? (Senin hobin ne?)
My hobby is…… (Benim hobim….)

“What is your hobby?”  sorusuna;

“My hobby is knitting.”

veya hobi birden fazlaysa

“My hobbies are knitting and drawing.”

şeklinde cevap verebiliriz.

WHAT IS YOUR FAVOURITE ACTIVITY? : Senin en sevdiğin işin nedir?

What is your favourite activity? (Senin en sevdiğin işin nedir?)
My favourite activity is…..(Benim en sevdiğim iş…)

“What is your favourite activity?” sorusuna;

“My favourite activity is collecting stamps.”

şeklinde cevap verebiliriz.

WHAT CAN YOU DO? : Sen ne yapabilirisin?

What can you do? (Sen ne yapabilirisin?)
I can…..(Ben…..yapabilirim.)

“ What can you do?” sorusuna;

“I can play guitar.”

şeklinde cevap verebiliriz.

WHAT CAN SHE/HE DO? : O ne yapabilir?

What can she/he do? (O ne yapabilir?)
She/he can…(O …. Yapabilir.)

“What can she do?” sorusuna;

“She can climb mountains.”

şeklinde cevap verebiliriz.

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Etkinlikleri İndir

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies ile ilgili alıştırma kağıtları ve diğer materyalleri indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Etkinlik İndir

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.
x