Present Tenses

Present Tenses

Present zamanlar şuan ki zamana ait yapılardır. Bahsedilen eylemin şimdiki zamanla bir bağlantısı vardır.

Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense olmak üzere 4 zamandan oluşur.

Present Simple zamanını genel durumlardan bahsederken kullanırız.
I do my homework everday.
(Her gün ödevimi yaparım.)
Present Continuous zamanını şuan olan, devam eden eylemler için kullanırız. 
I am brushing my hair.
(Saçlarımı tarıyorum.)
Present Perfect zamanını yakın zamanda olmuş olaylar veya durumlar için kullanırız.
I have just washed my car.
(Daha demin arabamı yıkadım.)
Present Perfect Continuous zamanını yakın zamanda olmuş devam edebilen niteliğindeki eylemler ile kullanırız.
I have been working for two hours.
(İki saattir çalışmaktayım.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.
x