Present Perfect Continuous

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

“Present perfect continuous” zamanını geçmiş zamanda başlamış eylemleri ifade etmek için kullanırız. Eylem şimdiki zamanda ya devam ediyordur ya da henüz bitmiştir.

FORM: Cümle kurmak için nelere ihtiyacımız var?

ÖZNE > SUBJECT= I-you-we-they-he-she-it-Jane-John…

YARDIMCI FİİL > HAVE-HAS = auxiliary verb

“BE” FİİLİ > BEEN = the present perfect of the verb “to be”

“ING” EKİ + ANA FİİL > V+ing = present participle verb+ing

Present Perfect Continuous zamanında olumlu, olumsuz, soru ve kısa cevap cümlesi nasıl kurulur?

Affirmative
Olumlu(+)
I-we-you-they have been waiting he-she-it has been waiting
Negative
Olumsuz(-)
I-we-you-they have not waiting he-she-it has not been waiting
Interrogative
Soru(?)
Have I-we-you-they been waiting? Has he-she-it been waiting?
Short Answers
Kısa cevap
Yes, I-we-you-they have.
No, I-we-you-they have not.
Yes, he-she-it has.
No, he-she-it has not.

 CONTRACTION: Present perfect continuous zamanında “have” ile “has” cümle içinde kısa halde nasıl yazılır?

I’ve been waiting… He hasn’t been waiting…
She’s been waiting.. Yes, I haven’t.
They haven’t been waiting… No,she hasn’t.  gibi benzeri şekillerde yazılır.

 USE: Present Perfect Continuous zamanını nerede ne için kullanırız?


1- A duration of an action started in the past and continues in the present:
Geçmişte başlayan ve yapılmaya devam eden, belli bir süredir yapılmakta olan eylemler için present perfect continuous zamanını kullanırız. Özellikle “for, since, all day, all morning, all year gibi zaman ifadeleri ile bu cümleleri kurmaktayız.

I have been waiting here for three hours but any bus hasn’t arrived yet.
(Üç saattir burada beklemekteyim fakat henüz bir otobüs bile gelmedi.) = ve hala bekliyor…

 

 

2- An action started in the past and has just finished or may be going on, its results are visible in the present: Geçmişte başlayan henüz bitmiş veya devam etmekte olan olaylar için “present perfect continuous” zamanı kullanılır. Eylemin sonuçları şimdiki zamanda görülür haldedir.

My clothes are dirty. I have been cleaning my room all day.
(Üstüm başım kir içinde. Bütün gün odamı temizledim.) = ve hala da temizlemeye devam ediyorum…

 

3- Expressing anger or irritation: Yeni olmuş bir olay hakkında kızgınlığını veya rahatsızlığını belirtmek için “present perfcet continuous” zamanı kullanılır.

Somebody has been using my towel!
(Biri havlumu kullanıyormuş/kullanmış !)

 

 

 

TIME EXPRESSIONS: Zaman ifadeleri

for = belli bir zamandır I have been writing this book for 15 months. (15 aydır bu kitabı yazmaktayım.) = ve hala yazmam bitmedi devam ediyorum…
since = den beri She has been working here since she graduated. (Mezun olduğundan beri burada çalışmaktadır.) = ve hala çalışmaya devam ediyor…
how long= ne zamandır How long have they been living in this city? (Onlar bu şehirde ne kadar süredir yaşamaktalar?) = hala yaşıyorlar da …
all day-morning-week He has been running all morning. (Sabahtan beri koşuyor.) = hala koşmaya da devam ediyor…
lately-recently Recently, I have been feeling sick and tired. (Son zamanlarda kendimi hasta ve yorgun hissetmekteyim/hissediyorum.) = ve hala devam ediyor…

DIFFERENCE BETWEEN PRESENT PERFECT AND PRESENT PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT ile PRESENT PERFECT CONTINUOUS arasındaki FARK nedir?

PRESENT PERFECT PRESENT PERFECT CONTINUOUS
-Putting emphasis on the NUMBER:Bahsedilen olayda SAYININ önemi vardır.
I have read three book so far.
(Şimdiye kadar tam üç kitap okudum ben.)-When talking about a single action we say that the action has just finished:
Henüz bitmiş olan tek bir eylemden bahsederiz.Henüz bittiğini söylemek ön plandadır.
I have painted the wall.
(Duvarı boyadım.) = daha yeni boyamış…henüz bitmiş…
-Putting emphasis on the DURATION.
Bahsedilen olayda yapılan eylemin SÜRECİ, içeriği, uzunluğu önemlidir.
I have been reading for two hours.
(İki saattir okuyorum.)-When we talking about a single action we say how we spend time to do the action:
Yapılan eylem üzerinde ne kadar vakit harcadığımızı söylerken harcanan vakit ön planda tutulur.
I have been painting the wall all day.(Bütün gün duvarı boyadım.) = boyamaya da devam ediyorum…

 !! LIVE-WORK-TEACH-FEEL(a particular emotion) !!

Bu fiilleri hiçbir anlam değişikliği olmadan ister “present perfect” ile ister “present perfect continuous” ile kullanabiliriz.

I have lived here since 2000.
(2000 yılından beri burada yaşamaktayım.)

I have been living here for 15 years.
(15 yıldır burada yaşamaktayım.)

 

I have worked in this company so far.
(Bu zamana kadar bu şirket için çalıştım.)

I have been working in this company for a year.
(Bu şirket için 1 yıldır çalışmaktayım.)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.
x